Informācija presei
TM un IeM uzlabos izmeklēšanas un tiesvedību procesus
Otrdien, 2. aprīlī, tieslietu ministrs Jānis Bordāns un iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens parakstīs sadarbības memorandu, lai efektivizētu informācijas apmaiņu starp institūcijām, tādējādi siprinot tiesiskumu, paaugstinot pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti un uzlabojot tiesvedības procesus. “Šāda vienošanās līdz šim nav bijusi - turpmāk mūsu sadarbība būs aktīvāka un mērķtiecīgāka,” uzsver tieslietu ministrs Jānis Bordāns. “Iestāžu ciešāka sadarbība ir galvenais priekšnoteikums, lai būtiski paaugstinātu gan tieslietu, gan iekšlietu sistēmu kopējo efektivitāti, turklāt tieslietu sektora jaunā datu apstrādes rīka piedāvātās iespējas ļaus apkopot un analizēt jaunākos datus par tiesvedību procesiem, kas tālāk varētu palīdzēt daudz ātrākai un kvalitatīvākai noziegumu atklāšanai, izmeklēšanai un iztiesāšanai. Esmu pārliecināts, ka, parakstot šo vienošanos, ievērojami tiks uzlaboti pašreizējie izmeklēšanas un tiesvedības procesi un kopējais tiesiskuma līmenis valstī. Tas būs nozīmīgs ieguvums sabiedrībai – no pirmstiesas izmeklēšanas līdz tiesas spriedumam,” sadarbības nozīmi akcentē J.Bordāns. Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens: “Esam izveidojušu efektīvāku modeli informācijas apmaiņai un kvalifikācijas celšanai. Iekšlietu un tieslietu ministrijas ir panākušas vienotu izpratni par ciešākas komunikācijas nepieciešamību un atradusi veidu, kā risināt dažādus nozares problēmajutājumus.” Ar kopīgu sadarbības memorandu paredzēts veicināt tieslietu un iekšlietu informācijas sistēmu attīstību un modernizāciju, kā arī elektronizēt procesus sloga mazināšanai izmeklēšanas un iztiesāšanas stadijā. Pirmstiesas izmeklēšanas kvalitātes celšanas nolūkā stiprinās arī tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu profesionālās zināšanas un prasmes. Savukārt, izmantojot tieslietu sektora biznesa inteliģences rīka sniegtās iespējas attiecībā uz lielformāta datu analīzi, plānots nodrošināt tieslietu un iekšlietu informācijas sistēmu datu apmaiņu atbilstoši padotības iestāžu pieprasījumiem. Vienlaikus paredzēts attīstīt administratīvo sodu sistēmu, nosakot administratīvā soda apmēru atbilstību izdarītajam pārkāpumam un izvērtējot administratīvo sankciju apmēru. Ar vienkāršāka un vieglāk piemērojama administratīvās atbildības regulējuma palīdzību tiks nodrošināta ātrāka, efektīvāka administratīvo sodu procesa un soda neizbēgamības principa īstenošana.  Cita starpā plānots noteikt vienādus un savlaicīgi koordinētus risinājumus attiecībā uz amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm atalgojuma pieauguma un citu sociālo garantiju jautājumiem, un, stiprinot sadarbību pirmstiesas procesā, nodrošināt padziļināta kriminālprocesa izvērtējuma veikšanu un vienotu metodisko materiālu izstrādi un ieviešanu izmeklētājiem un prokuroriem.  Tāpat plānots paplašināt tehnisko līdzekļu izmantošanu procesuālo darbību nodrošināšanai tiesā, kā arī izvērtēt iespējas sagatavot priekšlikumus izmaiņām tiesību aktos. Atbilstoši Ministru kabineta dotajam uzdevumam sadarbības memorands paredz sagatavot arī rīcības plānu tiesu ekspertīžu institūta reformas ieviešanai un, pēc tā apstiprināšanas Ministru kabinetā, īstenošanai.     Mediju iespējas Otrdien, 2. aprīlī, plkst. 15.30 Tieslietu ministrijas 250. kabinetā norisināsies preses konference par Tieslietu ministrijas un Iekšlietu ministrijas turpmāko sadarbību un memoranda parakstīšanu.   Atbildes uz mediju interesējošajiem jautājumiem sniegs:   Jānis Bordāns, tieslietu ministrs; Sandis Ģirģens, iekšlietu ministrs; Raivis Kronbergs, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs; Dimitrijs Trofimovs, Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs.     Iekļūšanai Tieslietu ministrijā nepieciešama caurlaide, tāpēc lūgums sūtīt pieteikumu caurlaides saņemšanai uz e-pastu Alise.Darzniece@tm.gov.lv vai tālr. 67036920 līdz 2019. gada 2. aprīļa plkst. 10.00, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un pārstāvēto mediju.  Ierodoties Tieslietu ministrijā, caurlaides saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.