Informācija presei
TM un LM uzsāk kopīgu darbu bērnu tiesību aizsardzības jautājumu sakārtošanai
Pirmdien, 29. aprīlī, tieslietu ministrs Jānis Bordāns tikās ar labklājības ministri Ramonu Petraviču, lai lemtu par bērnu tiesību politikas jautājumiem un vienotos par nepieciešamajiem risinājumiem bāriņtiesu funkciju un kompetenču sakārtošanai. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns sanāksmes laikā uzsvēra: “Bērnu tiesību politika un ģimeņu interešu aizsardzība ir svarīga valsts funkcija, un mums ir nepieciešamas tādas institūcijas un speciālisti, kuri ir spējīgi pieņemt kvalitatīvus lēmumus un par tiem arī uzņemties atbildību. Tieslietu ministrija un Labklājības ministrija šodien ir apliecinājusi savu gatavību kopīgiem spēkiem meklēt vajadzīgos risinājumus. Esam apņēmušies pārskatīt un analizēt bērnu tiesībpolitikas jautājumus, iestāžu funkcijas un to sadali, lai galu galā katru uzdevumu, kas izriet no likuma, pildītu kompetenti savas nozares profesionāļi.” “Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas modelis ir neefektīvs. Tas nav vērsts uz mērķtiecīgu sadarbību bāriņtiesas darbības uzlabošanā. Ir nepieciešams jauns modelis. Šodienas tikšanās ar tieslietu ministru Jāni Bordānu ir starta punkts  sadarbības izveidei, kur finālā ceru nonākt pie labākā risinājuma bērnu tiesību aizsardzības maksimālai nodrošināšanai”, atzina labklājības ministre Ramona Petraviča. Tikšanās laikā tieslietu ministrs J.Bordāns atzīmēja, ka šis ir valdības izšķiršanās jautājums, taču Tieslietu ministrija un Labklājības ministrija jau līdz 1. jūnijam, Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai, sniegs savu redzējumu par konkrēta institucionālā modeļa un tiesiskā regulējuma izveidi.     Papildu informācija: Valsts kontrole aprīlī publiskotajā revīzijas ziņojumā “Atņemtā bērnība: Ikvienam bērnam ir tiesības uzaugt ģimenē” norādījusi uz virkni sistēmisku problēmu un atbildīgo institūciju bezdarbību, kuru dēļ tiek apdraudētas bez vecāku gādības palikušo bērnu intereses un tiesības uz pilnvērtīgu attīstību. Pilns revīzijas ziņojums pieejams: http://www.lrvk.gov.lv/revizija/arpusgimenes-aprupes-sistemas-efektivitate/     Alise Dārzniece Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920; e-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv