Informācija presei
TM valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos piedalās “Juristu dienas 2019” atklāšanas pasākumā
Otrdien, 23. aprīlī, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina uzstājās Tiesībsarga biroja organizētajā “Juristu dienas 2019” atklāšanas pasākumā ar uzrunu par mediācijas lomu un tālāko virzību Latvijas tiesu sistēmā. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina savā uzrunā atzīmēja: “Uz mediāciju būtu jāraugās ne vien kā uz instrumentu, lai tiesu sistēmu atbrīvotu no lietu uzkrājumiem un veicinātu tiesvedību pabeigšanu īsākos termiņos, bet arī kā uz atbilstošu un mūsdienīgu ceļu, kā risināt domstarpības, kad tās skar pušu attiecības, kuru turpināšanās paredzama arī pēc konflikta atrisināšanas. Turklāt konflikta atrisināšana mediācijas ceļā pusēm var būt ātrāka un lētāka nekā tiesvedība”. Uzrunas laikā tika akcentēta arī nepieciešamība domāt par nākamajiem soļiem plašākai mediācijas integrēšanai tiesvedībā, lai samazinātu civillietu izskatīšanu tiesās vai novirzītu strīdu, kuru izskatīšana tiesā jau uzsākta, risināšanu ārpus tiesas, kā arī mediācijas faktisku pieejamību interesentiem.   “Juristu dienas 2019” atklāšanas pasākumā piedalījās arī Latvijas Juristu biedrības prezidents Aivars Borovkovs, tiesībsargs Juris Jansons, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents Tālavs Jundzis, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne Anita Rodiņa, Tiesībsarga biroja Prevencijas daļas vadītāja Liene Namniece un Publisko tiesību institūta direktors Arvīds Dravnieks.   Papildu informācija:   Mediācijas likums stājās spēkā 2014. gada jūnijā, un sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi un tiesām tikuši īstenoti vairāki veiksmīgi projekti mediācijas popularizēšanai un sabiedrības informēšanai. Plašāka informācija par mediāciju un jaunākajām aktualitātēm pieejama: https://www.tm.gov.lv/lv/cits/mediacija       Alise Dārzniece Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920; e-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv