TM valsts sekretāra vietnieks I.Kalniņš: Ir paveikts liels darbs īslaicīgās aizturēšanas vietu infrastruktūras uzlabošanā, darbinieku kapacitātes celšanā un normatīvo aktu pilnveidošanā
Piektdien, 22.aprīlī, norisinājās Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda projekta LV08/3 “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, tai skaitā aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/ likvidēšana; prakses maiņa, ievietojot tajās apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās” noslēguma konference. Konferencē kā programmas “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” apsaimniekotāja pārstāvis piedalījās Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Inguss Kalniņš. I.Kalniņš atzīmēja, ka projektā ir paveikts liels darbs īslaicīgās aizturēšanas vietu infrastruktūras uzlabošanā, darbinieku kapacitātes celšanā un normatīvo aktu pilnveidošanā. Projekts sniedz lielu ieguvumu ne tikai īslaicīgās aizturēšanas vietu klientiem, bet arī darbiniekiem, turklāt projekta ietvaros būtisku lomu noteica starptautiskā sadarbība, kuras rezultātā tika izveidots plašs kontaktu tīkls. Šis ir unikāls projekts, kur Tieslietu ministrija, Iekšlietu ministrija un Valsts policija ir nonākušas pie veiksmīga rezultāta. Projekta noslēguma konferencē piedalījās arī Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis, Valsts policijas priekšnieka vietniece, projekta vadītāja Renāte Fila, Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jānis Citskovskis, donoru programmas partnera, Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāta vecākā padomniece Kristin Saunes Franklin un citi. Konferencē tika prezentētas projektā īstenotās aktivitātes – to ieviešanas gaita, sasniegtie rezultāti un izstrādātā rokasgrāmata Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu personālam, kura tika izveidota sadarbība ar Eiropas Padomi. Projekta līgums tika parakstīts, un projekts uzsākts 2014.gada 6.maijā. Projekta īstenošanas termiņš ir 2016.gada 31.augusts, lai gan Valsts policija plāno visas aktivitātes pabeigt līdz 2016.gada 30.aprīlim.   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv