Informācija presei
TP sēdē skatīs TM sagatavoto tiesneša amata kandidātu atlases kārtības projektu
Pirmdien, 30. septembrī, Tieslietu padomes sēdē skatīs jauno tiesneša amata kandidātu atlases kārtības projektu, ko izstrādājusi Tieslietu ministrijas darba grupa, lai uzlabotu tiesu darba kvalitāti un nodrošinātu iespēju atlases procesā izvēlēties atbilstošākos tiesnešu amata kandidātus. Projekts paredz konceptuālas izmaiņas arī attiecībā uz kandidātu atlases komisijas sastāvu, izslēdzot no tās izpildvaras pārstāvjus. Vienlaikus, lai nodrošinātu atlases procesa caurspīdīgumu un kvalitāti, tieslietu ministrs Jānis Bordāns ir ierosinājis atlases procesā iesaistīt personas, kuras būtu tiesīgas piedalīties komisijas darbā ar novērotāja tiesībām: tieslietu ministrs, ģenerālprokurors vai viņu pilnvarotas personas, Latvijas Tiesnešu biedrības valdes un Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības valdes pilnvaroti pārstāvji, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona. J.Bordāns uzsver: “Jāveicina tiesu neatkarība un tiesnešu atbildība. Ceru, ka šīs izmaiņas tiesnešu amata kandidātu atlases kārtībā nodrošinās to, lai par tiesnešiem kļūtu augsti kvalificēti un profesionāli juristi, kam vienlaikus ir tiesneša amata pienākumu izpildīšanai atbilstošas personiskās īpašības un personības briedums. Ir būtiski nodrošināt atlases procesa caurspīdīgumu. Tas būtu iespējams, iesaistot komisijas darbā personas, kam piešķirtas novērotāja tiesības.”   Tieslietu padomes sēde notiks Augstākās tiesas 146.zālē. Sākums plkst.10.00. Mediju pārstāvjiem caurlaides jāpiesaka Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā – telefons 67020396, 28652211, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv     Informāciju sagatavoja: Tieslietu ministra birojs