Turpinās stiprināt plašāku datu aizsardzību ES līmenī
Šā gada 4. un 5. decembrī Briselē (Beļģijā) notiks Itālijas prezidentūras laikā pēdējā Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksme. Tās darba kārtībā iekļauti paši svarīgākie izstrādes stadijā esoši tieslietu jomas jautājumi, tostarp Datu aizsardzības regula, diskusija par Eiropas Prokuratūru, procesuālajām tiesībām kriminālprocesa ietvaros, dokumentu legalizācijas prasību atcelšanu un citi jautājumi. Sanāksmes noslēgumā plānota Latvijas prezidentūras prioritāšu prezentācija tieslietu jomā. Rīt, 4.decembrī, runājot par datu aizsardzības regulējuma izstrādi, Padomē plānots spert vēl vienu soli pretī iespējai panākt dalībvalstu vienošanās Latvijas prezidentūras laikā. Ministri diskutēs par regulējuma attiecināšanu uz publisko sektoru, specifisko kategoriju datu apstrādi Datu aizsardzības regulā un vienas pieturas aģentūru, kas ļautu veiksmīgi turpināt datu aizsardzības jautājumu sakārtošanu Eiropā. Itālija aicinājusi arī visus ministrus iesaistīties diskusijā par Eiropas galvenā prokurora, kas vadīs Eiropas Prokuratūras biroju, un Eiropas Prokuroru, kas būtu nodarbināti birojā, iecelšanu. Tas ir būtisks solis, lai uzsāktu jau praktisku darbu pie Eiropas prokuratūras izveidošanas. Tāpat notiks diskusija par regulu par legalizācijas prasību atcelšanu un regulu par Mazā apmēra prasībām, kā arī dalībvalstis panāks daļēju vispārējo vienošanos par Eurojust regulas projektu. Sanāksmes noslēgumā ir plānota Latvijas prezidentūras prioritāšu prezentācija tieslietu jomā, norādot, ka tās mums ir četras, proti, datu aizsardzība, kopsakarā ar Eiropas digitālo programmu, Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzība, kas saistīta ar Eiropas Prokuratūras biroja regulas projektu, kriminālprocesuālo tiesību stiprināšana, kā arī programmas „Tiesiskums izaugsmei” izstrāde. Latviju šajā sanāksmē pārstāvēs tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs.       Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv