Informācija presei Jaunumi
1

Otrdien, 23. janvārī, Ministru kabinetā atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtības noteikumos, lai nodrošinātu eksāmena komisijas locekļiem finansiālu atlīdzību par darbu komisijā, tādā veidā ilgtermiņā uzlabojot eksāmena nodrošināšanu un juridiskās izglītības kvalitāti Latvijā.

2024. gadā un turpmāk ik gadu visu komisijas locekļu atlīdzībai plānots piešķirt 133 702 eiro no valsts budžeta līdzekļiem. Eksāmenu komisijā kopumā ir 45 locekļi, kas pārstāv augstskolas, prokuratūru, juridiskās nozares profesionālās organizācijas, kā arī tiesu sistēmu un starptautiskās tiesību institūcijas. Iepriekš komisijas locekļi strādāja bez atlīdzības.

Komisijas locekļi sagatavo eksāmenu (teorētiskās daļas ietvara anotāciju, vismaz 30 teorētiskās daļas jautājumus, vismaz 10 praktiskās daļas uzdevumus, avotu sarakstu katrā no eksāmena jomām, vērtēšanas vadlīnijas), piedalās eksāmenu uzraudzībā klātienē, veic vērtēšanu un piedalās studējošo apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšanā. Vienlaikus komisijas locekļi ievēl komisijas priekšsēdētāju un piecus komisijas priekšsēdētāja vietniekus, kas veic papildu pienākumus eksāmena organizēšanā. Katra komisijas locekļa darba apjoms eksāmena nodrošināšanā var atšķirties, kas tiks ņemts vērā atlīdzības apmēra noteikšanā un izmaksāšanas kārtībā.

Grozījumi pieejami TAP portālā.

Papildu informācija:

Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens ieviests 2021. gada vasarā. Eksāmenu kārto profesionālo maģistra studiju programmu tiesību zinātnes studenti Latvijas augstskolās jurista profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena ieviešanas mērķis ir ilgtermiņā paaugstināt juridiskās izglītības kvalitāti Latvijā

Plašāka informācija par Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu atrodama Tieslietu ministrijas tīmekļvietnē.