Šodien, 6.janvārī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja grozījumus noteikumos par valsts nodevu par izgudrojumu tiesisko aizsardzību. Ar grozījumiem plāno noteikt jaunu nodevu par grozījumu veikšanu Patentu reģistrā attiecībā uz patenta piešķiršanu, par īpašnieka vārda vai nosaukuma vai par pārstāvja maiņu. Pašlaik ir noteikta valsts nodeva par patenta piešķiršanu, iekļaujot Patentu reģistrā ziņas par izgudrojumu, patenta īpašnieku, pārstāvi u.c. ziņas. Tomēr nav noteikta valsts nodeva par grozījumiem attiecīgajā reģistrā, ja mainās patenta īpašnieks vai arī pieteicējs ir sniedzis kļūdainas ziņas, iesniedzot pieteikumu, un tās tika ierakstītas attiecīgajā reģistrā. Par grozījuma izdarīšanu Patentu reģistra ziņās turpmāk iekasēs valsts nodevu – 20 latus. Valsts nodevas ieviešana ir samērojama ar patentu īpašnieku interesēm un Patentu reģistra uzturēšanas izdevumu atlīdzināšanas nepieciešamību. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Natālija Sivko TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036739 e-pasts: Natalija.Sivko@tm.gov.lv