Informācija presei
Šodien, 14.martā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts likumprojekts „Grozījumi Komercķīlas likumā” un ar to saistītie likumprojekti, kuri pilnveidos komercķīlu tiesisko regulējumu un nodrošinās iespēju komercķīlas reģistrāciju veikt elektroniski, vienkāršojot esošo reģistrācijas procedūru un samazinot komercķīlas pušu administratīvo slogu, kā arī uzlabojot komercķīlas tiesības izmantošanu. Likumprojekts paredz, ka turpmāk pieteikumus komercķīlu reģistram varēs iesniegt elektroniski tiešsaistes formā. Tiek paredzētas divas iespējas pieteikuma iesniegšanai. Proti, pašas puses, izmantojot portāla www.latvija.lv piedāvāto e-pakalpojumu, varēs iesniegt pieteikumu ar drošo elektronisko parakstu, pastāvīgi veicot visas nepieciešamās darbības – datu ievadi, dokumentu pievienošanu, maksājumu veikšanu, iesniegšanu Uzņēmumu reģistra lietvedības sistēmā. Tāpat varēs izmantot arī maksas pakalpojumu un ar pieteikumu vērsties Uzņēmumu reģistrā, kur pušu vārdā komercķīlu reģistrā to iesniegs Uzņēmumu reģistra amatpersona. Minētā kārtība attiecas arī uz pieteikumiem grozījumu izdarīšanai komercķīlu reģistra ierakstos. Paredzēta arī jauna kārtība intelektuālā īpašuma un sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāla daļu ieķīlāšanai, kā arī novērstas pretrunas ar finanšu ķīlas regulējumu. Tāpat likumprojekts paplašina personu loku, kas var būt komercķīlas devēji. Turpmāk visu savu mantu kā komercķīlas priekšmetu varēs ieķīlāt arī biedrības, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un citas juridiskās personas. Likumprojekts novērš arī citus praksē konstatētos problēmjautājumus un tiesiskās neskaidrības, kopumā veicinot komercķīlas drošību. Ar likumprojektu „Grozījumi Komercķīlas likumā” un saistītajiem likumprojektiem var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Likumprojekti vēl jāatbalsta valdībai un jāpieņem Saeimā. Ksenija Novikova preses sekretāre Tālrunis: 67036712, 25435652 E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv