Informācija presei
Šodien, 7.martā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapas paraugu”, kurš paredz, ka lēmumu par valsts nodrošināto juridisko palīdzību varēs saņemt arī elektroniskā veidā. Noteikumu projekts nosaka, ka persona esošajā juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapā varēs atzīmēt lēmuma par valsts nodrošināto juridisko palīdzību saņemšanas veidu. Proti, to saņemt personīgi Juridiskās palīdzības administrācijā, personas norādītajā adresē pa pastu vai elektroniskā formā, personas norādītajā e-pasta adresē, izmantojot drošu elektronisku parakstu. Savukārt, lai iesniegtu minēto veidlapu, personai ir jāvēršas Juridiskās palīdzības administrācijā. Informācija par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām pieejama, piezvanot Juridiskās palīdzības administrācijai pa bezmaksas tālruni 80001801 vai arī aizejot uz konsultāciju Juridiskās palīdzības administrācijā. Konsultācijas pieņemšanas laiki pieejami Juridiskās palīdzības administrācijas mājaslapā: www.jpa.gov.lv. Juridiskās palīdzības administrācija  nodrošina pieeju taisnīgai tiesas aizsardzībai maznodrošinātām un trūcīgām personām, un personām, kuras īpašā situācija, īpašuma stāvoklis un ienākumu līmenis uzskatāms par atbilstošu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai un nodrošina valsts kompensācijas izmaksu personām, kuras cietušas tīšos vardarbīgos noziedzīgajos nodarījumos un to rezultātā iestājusies personas nāve, cietušajam nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi, aizskarta tikumība vai dzimumneaizskaramība, cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris vai ir inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu. Ar noteikumu projekta tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Noteikumu projekts vēl jāatbalsta valdībā. Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv