Informācija presei
Turpmāk tiks publiskoti disciplināri sodīto tiesnešu vārdi un uzvārdi
Trešdien, 19. jūlijā, stājas spēkā grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, kas paredz turpmāk atklāt pie atbildības sauktā tiesneša vārdu un uzvārdu. Grozījumi likumā veikti ar mērķi veicināt tiesas darba atklātumu un nodrošināt sabiedrībai vieglāku nolēmuma uztveramību. Grozījumi likumā paredz, ka tiesneša disciplinārlietā pieņemto lēmumu pēc tā spēkā stāšanās publicē tīmekļa vietnē (tiesas.lv), aizsedzot to informācijas daļu, kas atklāj personas datus, tai skaitā sensitīvus personas datus. Publicējot disciplinārlietā pieņemto lēmumu tīmekļa vietnē, lēmumā pie atbildības sauktās personas vārds un uzvārds netiek aizsegts. Minētās izmaiņas būs attiecināmas arī uz tiem lēmumiem prokuroru disciplinārlietās, kas pārsūdzēti Disciplinārtiesā. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina uzsver: “Tiesu sistēma kļūst atklātāka. Tieslietu ministrija turpina darbu pie augstāku informācijas atklātības standartu attiecināšanas arī uz citu tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu – zvērinātu tiesu izpildītāju un notāru – izdarītajiem pārkāpumiem". Irēna Kucina uzskata, ka tiesu varas darbības atklātums, tostarp par tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu izdarītajiem pārkāpumiem, ir būtisks, lai veidotu uzticēšanos tiesu varas un tai piederīgo institūciju darbam. Līdz šim tiesneša disciplinārlietā pieņemto lēmumu nosūtīja visiem tiesu priekšsēdētājiem, kā arī publicēja internetā, aizsedzot to informācijas daļu, kura atklāj fiziskās personas identitāti, tajā skaitā arī pie disciplināratbildības sauktās personas vārdu un uzvārdu. Tāpat grozījumi nosaka kārtību un gadījumus, kad publicēto lēmumu no tīmekļa vietnes dzēš, proti, ja pagājis viens gada no tā spēkā stāšanās dienas vai ja likumā noteiktajā kārtībā disciplinārsods noņemts pirms termiņa. Lēmums par disciplinārlietas materiālu nosūtīšanu Ģenerālprokuratūrai jautājuma izlemšanai par kriminālprocesa uzsākšanu pret tiesnesi netiks publicēts, ņemot vērā nevainīguma prezumpcijas principu un iespējamā kriminālprocesa intereses. Ar likumu iespējams iepazīties https://likumi.lv/ta/id/292027-grozijumi-tiesnesu-disciplinaras-atbildibas-likuma.   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv