Informācija presei
Šodien, 6.decembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā reģistrē personas, kurām izmaksāti uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, un parādniekus, kā arī izsniedz ziņas par minētajām personām”, kas nosaka, ka  fiziskām personām kurām izmaksāti uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF), un parādniekiem, personām, kuru vietā izmaksāti uzturlīdzekļi no UGF, būs iespējams saņemt ziņas par sevi no reģistra, izmantojot e-pakalpojumus. Noteikumu projekts paredz nodrošināt iespēju ieviest e-pakalpojumus, izmantojot elektronisko pakalpojumu portāla www.latvija.lv pieejamos elektroniskos pakalpojumus, proti, „parādu informācijas sniegšana” un „lietas izskatīšanas procesa informācijas sniegšana.” E-pakalpojumi nodrošinās ātrāku informācijas pieprasīšanas un saņemšanas procesu no UGF iesniedzēju un parādnieku reģistra. Šobrīd, lai saņemtu ziņas no reģistra, personai jāiesniedz rakstisks pieprasījums vai jābūt noslēgtai rakstiskai vienošanās starp fonda administrāciju un ziņu pieprasītāju par reģistrā iekļauto ziņu sniegšanu. Noteikumu projektu īsteno atbilstoši vienošanās „Par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Savienības Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu” starp UGF administrāciju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju noteiktajam, darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros.   Noteikumi stājās spēkā 2013. gada 1. februārī.  Minētie noteikumi vēl jāatbalsta valdībai. Ar noteikumu projekta tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Papildu informācija: Sigita Vasiļjeva Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv   Tālr.: 67036739, 28303346 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv   http://twitter.com/tieslietas