Informācija presei
Šodien, 9.aprīlī, Ministru kabinets atbalstīja likumprojektu „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””, kas noteic, ka turpmāk Uzņēmumu reģistram (UR) vairs nebūs obligāti jāizsniedz reģistrācijas apliecība reģistrētajiem tiesību subjektiem. Tiesību subjekts iegūst juridiskās personas statusu ar brīdi, kad tas ierakstīts attiecīgajā reģistrā, nevis ar reģistrācijas apliecības izsniegšanu. Šobrīd reģistrācijas apliecības pilnībā aizstāj elektroniskie reģistra ieraksti. Iepriekš izsniegtā reģistrācijas apliecība arī negarantē, ka tiesību subjekts joprojām pastāv. Līdz ar to reģistrācijas apliecības izsniegšanai vairs nav juridiskās nozīmes - tā pilda tikai reprezentatīvas funkcijas. Gadījumā, ja persona tomēr vēlēsies saņemt reģistrācijas apliecību, par to noteikta maksa, kas nepārsniedz ar šī pakalpojuma nodrošināšanu saistītos administratīvos izdevumus. Vienlaikus ir izstrādāti grozījumi vairākos normatīvajos aktos, kas paredz samazināt administratīvo slogu UR vestajos reģistros reģistrētajiem tiesību subjektiem, nosakot, ka nav nepieciešama reģistrācijas apliecības uzrādīšana, tās kopijas iesniegšana vai citas atsauces uz reģistrācijas apliecības norādīšanu, iesniedzot dokumentus valsts vai pašvaldību institūcijās, lai persona saņemtu kādu valsts pakalpojumu vai nokārtotu saistības ar valsti. Valsts iestādes nepieciešamo informāciju par tiesību subjektiem gūs nepastarpināti no UR. Tāpat likumprojekts paredz, ka gan personām, gan iestādēm un citiem publisko tiesību juridisko personu pārstāvjiem būs iespējams bez maksas iegūt pamatinformāciju par UR vestajos reģistros reģistrēto tiesību subjektiem UR mājaslapā. Vienlaicīgi ar likumprojektu ir izstrādāti saistītie grozījumi Politisko partiju likumā, Biedrību un nodibinājumu likumā, Reliģisko organizāciju likumā, likumā „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”, Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā un Komerclikumā. Ar likumprojekta tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Likumprojekts vēl jāatbalsta Saeimai. Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv