Turpmāk valsts garantētos uzturlīdzekļus izmaksās līdz 21 gadu vecumam
2017. gada 1. septembrī stājas spēkā Tieslietu ministrijas un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas (UGFA) izstrādātās izmaiņas valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksā, kas turpmāk paredz uzturlīdzekļus izmaksāt līdz 21 gadu vecumam līdzšinējo 18 gadu vietā. Grozījumi nosaka, ja uzturlīdzekļi no UGFA jau tiek izmaksāti, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, ar kuru nolemts izmaksāt uzturlīdzekļus līdz bērns pats spēj sevi apgādāt – izmaksa no UGFA tiks turpināta automātiski arī pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja bērns turpinās iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā, bet ne ilgāk kā līdz attiecīgās izglītības ieguvei vai 21 gada vecuma sasniegšanai. Savukārt, ja uzturlīdzekļi no UGFA tiek izmaksāti, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, ar kuru nolemts izmaksāt uzturlīdzekļus līdz 18 gadu vecumam, vai UGFA lēmumu, izmaksa tiks izbeigta, un bērnam pēc pilngadības sasniegšanas būs pašam jāvēršas UGFA ar iesniegumu par turpmāku uzturlīdzekļu izmaksu. Papildus Tieslietu ministrija sadarbībā ar UGFA ir veikusi virkni grozījumus, lai vienkāršotu un uzlabotu uzturlīdzekļu saņemšanu, kas veicinās atgūto uzturlīdzekļu apmēra palielināšanos un motivēs vecākus pildīt ar likumu noteikto pienākumu – nodrošināt bērnus ar uzturlīdzekļiem. No 2017. gada 1. aprīļa uzturlīdzekļus minimālajā apmērā iespējams saņemt administratīvā procesa ietvaros (šobrīd tos saņem jau 1052 iesniedzēji):
  • uzturlīdzekļu saņemšanas process saīsināts no 9 uz 3 mēnešiem;
  • lai saņemtu uzturlīdzekļus, personai nav jāvēršas tiesā (par 83,3% samazinājies tiesā iesniegto prasības pieteikumu skaits par uzturlīdzekļu piedziņu).
No 2017. gada 1. februāra uzturlīdzekļu parādniekiem var tikt piemērots transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, un UGFA ir nosūtījusi aptuveni 30 000 brīdinājuma vēstules parādniekiem, kas veicinājis atgūto uzturlīdzekļu apmēra palielināšanos (2017. gada jūlijā atgūti 3 076 748 euro, par 37% vairāk nekā 2016. gada jūlijā).       Pašlaik Krimināllikumā paredzēta kriminālatbildība, ja vecāks nepilda tiesas nolēmumu, ar kuru uzlikts pienākums nodrošināt bērnu ar uzturlīdzekļiem, taču papildus no 2018. gada 1. janvāra stāsies spēkā regulējums, kas paredz kriminālatbildību, ja parādnieks nepilda UGFA lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu. Tieslietu ministrija sadarbībā ar UGFA, Labklājības ministriju, Saeimas pārstāvjiem un administratīvo tiesu tiesnešiem aktīvi turpina darbu pie uzturlīdzekļu piedziņas procesa uzlabošanas, izvērtējot uzturlīdzekļu parādniekiem jaunus tiesību ierobežojumus, piemēram, piedalīties medībās, izmantot medību ieročus, uzsākt civildienestu, kā arī piemērot aizliegumu spēlēt azartspēles. Pielikumā – infografika par grozījumiem, kas jau ir spēkā, un plānotās izmaiņas attiecībā uz uzturlīdzekļu izmaksu; prezentācija par valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksas izmaiņām.