Turpmāk vietvārdi un paralēlnosaukumi būs jāsaskaņo ar Valsts valodas centru
Otrdien, 27. martā, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas un Valsts valodas centra izstrādātos grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas paredz vietvārdu piešķīrējinstitūcijām turpmāk jaunus vietvārdus un paralēlnosaukumus saskaņot ar Valsts valodas centru. Grozījumi izstrādāti ar mērķi nodrošināt latviešu tautas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un sekmēt korektu, latviešu valodas likumībām un kultūrvēstures tradīcijām atbilstošu vietvārdu lietojumu. Turpmāk vietvārdu piešķīrējinstitūcijām (pašvaldības domēm, atbildīgajām ministrijām – Kultūras ministrijai, Satiksmes ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Zemkopības ministrijai un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai), kad tās piešķirs ciemiem, viensētām un ģeogrāfiskajiem objektiem oficiālos vietvārdus un oficiālos paralēlnosaukumus, mainīs vietvārdu statusu un precizēs to rakstības formu, būs jāpamatojas uz Valsts valodas centra sniegtajiem atzinumiem. Papildus piešķīrējinstitūcijām būs jāiesniedz Valsts valodas centram lēmuma projekts un pamatojums par oficiālā vietvārda vai oficiālā paralēlnosaukuma piešķiršanu, vietvārda statusa maiņu vai rakstības formas precizēšanu. Savukārt Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas Vietvārdu apakškomisija atzinumu sagatavos un sniegs 10 dienu laikā. Ministru kabineta noteikumu grozījumi paredz, ka sabiedrības informēšanai paredzētajā atklātajā informācijā līdzās oficiālajam vietvārdam būs jālieto arī oficiālais paralēlnosaukums un oficiālajam vietvārdam būs jāierāda galvenā vieta, kā arī formas ziņā tas nedrīkstēs būt mazāks vai šaurāks par oficiālo paralēlnosaukumu. Projektam neparedz ietekmi uz valsts budžeta izlietojumu, bet prognozējams, ka nedaudz palielināsies Valsts valodas centra darba apjoms, sniedzot atzinumus. Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv