Informācija presei
Šodien, 18. aprīlī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Ministru kabineta noteikumu projektu, kurš paredz noteikt kārtību, kādā zvērināts tiesu izpildītājs veic bezmantinieku mantas pārņemšanu, novērtēšanu, atsavināšanu un rīcību ar to gadījumā, ja nenotiek bezmantinieku mantas pārdošana izsolē, kā arī regulē drošības naudas apmēru un kārtību kreditoru prasījumu apmierināšanai vai ieņēmumu ieskaitīšanai valsts budžetā. Zvērināts tiesu izpildītājs uzsāks rīcību ar bezmantinieku mantu pēc tam, kad no zvērināta notāra tiks saņemts notariālo aktu grāmatas izraksts par mantojuma lietas izbeigšanu. Noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar grozījumiem Tiesu izpildītāju likumā, kurā ir papildināts zvērinātu tiesu izpildītāju funkciju uzskaitījums.  Noteikumu projekts stājās spēkā 2013. gada 1. jūlijā. Ar Noteikumu projekta tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Noteikumu projekts vēl jāatbalsta Ministru kabinetam.   Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv