Informācija presei
Šodien, 30.aprīlī, valdība atbalstīja Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā reģistrē personas, kurām izmaksāti uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, un parādniekus, kā arī izsniedz ziņas par minētajām personām”, kas nosaka, ka  fiziskām personām kurām izmaksāti uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF), un parādniekiem, personām, kuru vietā izmaksāti uzturlīdzekļi no UGF, būs iespējams saņemt ziņas par sevi no reģistra, izmantojot e-pakalpojumus. Noteikumu projekts paredz nodrošināt iespēju ieviest e-pakalpojumus, izmantojot Latvijas valsts portālā www.latvija.lv pieejamos elektroniskos pakalpojumus, proti, „parādu informācijas sniegšana” un „lietas izskatīšanas procesa informācijas sniegšana.” E-pakalpojumi samazinās administratīvo slogu un nodrošinās ātrāku informācijas pieprasīšanas un saņemšanas procesu no UGF iesniedzēju un parādnieku reģistra. Šobrīd, lai saņemtu ziņas no reģistra, personai jāiesniedz rakstisks pieprasījums vai jābūt noslēgtai rakstiskai vienošanās starp fonda administrāciju un ziņu pieprasītāju par reģistrā iekļauto ziņu sniegšanu. Noteikumu projektu īsteno atbilstoši vienošanās „Par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Savienības Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu” starp UGF administrāciju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju noteiktajam, darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros.   Ar noteikumu projekta tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv