Informācija presei
Ukrainas Augstākās tiesas delegācija pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Tieslietu ministriju
Šodien, 18. aprīlī, Tieslietu ministrija uzņēma Ukrainas Augstākās tiesas delegāciju - Augstākās tiesas tiesnešus Viktoru Marinčenko, Bogdanu Pošvu un Anatoliju Jemecu. Tieslietu ministrijā viesi tikās ar valsts sekretāru Raivi Kronbergu un valsts sekretāra vietnieci tiesu jautājumos Irēnu Kucinu. Ukrainas Augstākās tiesas tiesneši šonedēļ, no 16. līdz 18. maijam Rīgu apmeklē Eiropas Komisijas finansēta projekta “Kasācijas instances loma cilvēktiesību nodrošināšanā” ietvaros. Pirmdien, 16. aprīlī, Ukrainas tiesneši iepazinās ar Latvijas Augstāko tiesu un tās darbu, Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, visu departamentu priekšsēdētājiem Edīti Vernušu, Pēteri Dzalbi un Veroniku Krūmiņu, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāju Anitu Zikmani un Administrācijas vadītāju Sandru Lapiņu. Tāpat tiesneši apmeklēja arī Administratīvo apgabaltiesu un tikās ar tās priekšsēdētāju Māri Vīgantu un tiesnešiem. Ņemot vērā, ka Māris Vīgants ir arī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs, saruna bija arī par tiesnešu pašpārvaldes institūciju. Otrdien tiesneši iepazinās ar Satversmes tiesas, Ģenerālprokuratūras un Zvērinātu advokātu padomes darbu, bet dienas noslēgumā apmeklēja LU Juridiskās fakultātes Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centru.