Informācija presei
Uz pirmo sēdi sanāks okupācijas režīma nodarīto zaudējumu aprēķināšanas komisija
Šodien, 11.novembrī pl.11.00 Tieslietu ministrijā uz savu pirmo sēdi sanāks atjaunotā Ministru kabineta komisija PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai. Simboliski, ka komisija savu darbu pēc četru gadu pārtraukuma atsāk tieši Lāčplēša dienā, kad Latvijā piemin Latvijas brīvības cīņās kritušos varoņus. Komisijas sastāvā ir pārstāvji no Ģenerālprokuratūras, Latvijas Kara muzeja, Baltijas – Ziemeļu pētījumu centra, Latvijas Okupācijas muzeja, Latvijas okupācijas izpētes biedrības, Latvijas Universitātes, Ekonomikas ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Ārlietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Komisija jau bija darbojusies no 2005. līdz 2009.gadam, kad tā darbību bija spiesta pārtraukt ekonomiskās krīzes izraisītā finanšu trūkuma dēļ. Šā gada 5.novembrī Ministru kabinets pieņēma rīkojumu par komisijas atjaunošanu. Šādu komisiju valdībai veidot paredz Saeimas 2005.gada 12.maija deklarācija „Par Latvijā īstenotā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu”.   Jānis Tomels Ministra padomnieks Tel. 67036759; Mob.22415888 janis.tomels@tm.gov.lv