Šodien, 11.janvārī, Ministru kabinets pieņēma grozījumus noteikumos par Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, kas paredz ieviest vairākus jaunus pakalpojumus un uzlabot pieejamību jau esošajiem. Ar grozījumiem tiek manīti koeficientu sistēmas pakalpojumi, kurus izpilda paātrinātā kārtībā. Turpmāk pakalpojumus varēs saņemt tikai divas un piecas reizes īsākā termiņā. Tādējādi pakalpojumu saņemšana paātrinātā kārtībā tiks padarīta klientiem pieejamāka. Kā jau iepriekš ziņots, tiek ieviests arī jauns pakalpojums – „telpu grupas plāna elektroniska sagatavošana pēc arhīva materiāliem”, piedāvājot klientiem plašāku pakalpojumu klāstu. Valdība ir precizējusi vairākus pakalpojumus – turpmāk pakalpojumu „būves fiziskā stāvokļa datu atkārtota noteikšana“ klientiem par mazām ēkām būs iespējams saņemt lētāk nekā līdz šim, piemēram, fiziskā stāvokļa datu atkārtota noteikšana ēkai/ēkām ar kopējo būvtilpumu no 501 līdz 1000 kubikmet¬riem vienas zemes vienības ietvaros maksa būs Ls 21,40. Tiks ieviests jauns pakalpojums, kas ērtākā un ātrākā veidā ļaus zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējiem saņemt nepieciešamos kadastra teksta un telpiskos datus zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes topogrāfiskās uzmērīšanas veikšanai VZD datu izplatīšanas portālā. Šī pakalpojuma cenas paredzētas zemākas par līdz šim, tādējādi šī pakalpojuma izmantošana klientiem ļaus ietaupīt laiku un izmaksas. Lai veicinātu lielāku pieprasījumu pēc VZD datu izplatīšanas portālā saņemamiem kadastra teksta un telpiskiem datiem zemes kadastrālajai uzmērīšanai, zemes topogrāfiskajai uzmērīšanai vai zemes ierīcības projekta izstrādei, kā arī sakarā ar izmaiņām procedūrās, lai minēto informāciju izsniegtu papīra formā, paredzēts palielināt maksu par standartizēta veida kadastra datu sagatavošanu un izsniegšanu, ja pakalpojums tiek pieprasīts un saņemts VZD birojā papīra formā. Ar grozījumiem plānots samazināt ar citu VZD sniegto pakalpojumu cenas un novērst citas neskaidrības pakalpojumu jēdzienu izpratnē, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību un klientu servisu. Valdība šodien arī apstiprināja grozījumus VZD sniegto maksas pakalpojumu samaksas kārtībā, lai novērstu vairākas praksē konstatētas problēmas. Ar grozījumiem noteikumos iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā Natālija Sivko TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036739 e-pasts: Natalija.Sivko@tm.gov.lv