Informācija presei
Šodien, 21.jūlijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Uzņēmumu reģistra (UR) izstrādātos grozījumus likumā „Par arodbiedrībām”, kas uzlabos arodbiedrību tiesisko regulējumu. Grozījumi arodbiedrību reģistra vešanai radīs tiesisko mehānismu, ar kura palīdzību arodbiedrības vieglāk un efektīvāk varēs īstenot savus mērķus. Tas juridiski aizsargās ne tikai arodbiedrību, bet arī trešo personu un sabiedrības tiesības. Pašlaik minētais likums ir novecojis, tā normas ir vispārīgas un neskaidras, padarot sarežģītu reģistrācijas procesu. Tāpat nav noteikta arodbiedrību reģistra vešanas kārtība: kāda informācija UR jāuzkrāj un jāpublicē, nav noteikti iesniedzamie dokumenti un to saturs. Arodbiedrību reģistra vešana vairāk ir pamatota ar praksi un loģiku, nevis normatīvo aktu regulējumu. Likums arī nenosaka arodbiedrību organizatorisko struktūru, veidošanas, darbības, likvidācijas un reorganizācijas kārtību, līdz ar to tas ir atstāts pašu arodbiedrību ziņā.   Pašlaik kopumā reģistrētas 173 arodbiedrības. Likuma grozījumi vēl jāatbalsta valdībai un jāpieņem Saeimā. Ar grozījumiem var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas www.flickr.com/photos/tieslietas/