Šodien Ministru kabinets pieņēma brīvības atņemšanas iestādes administratīvās komisijas darbības kārtību un lēmumu pieņemšanas kritērijus. Noteikumus izstrādājusi Tieslietu ministrijā izveidotā darba grupa, kuras sastāvā bija arī pārstāvji no Tiesībsarga biroja un Specializētās vairāku nozaru prokuratūras. Kā teikts paskaidrojuma rakstā, pašlaik administratīvā komisija pieņem lēmumus par soda izpildes režīma mīkstināšanu vai pastiprināšanu notiesātajiem, pārvietošanu uz cita veida cietumu, nosacītu atbrīvošanu pirms termiņa, kā arī papildsoda – policijas kontrole – termiņa samazināšanu vai atbrīvošanu no tā. Pašlaik spēkā esošās Latvijas Sodu izpildes kodeksa normās nosaukti galvenie kritēriji administratīvās komisijas lēmumu pieņemšanai, tomēr tie nav pietiekami detalizēti, turklāt nepieciešams sīkāk regulēt komisijas darbības kārtību. Nereti iespējama dažāda kritēriju interpretēšana, kādēļ radusies situācija, ka katrā brīvības atņemšanas iestādē veidojas atšķirīga prakse un rezultātā tiek pieņemti atšķirīgi lēmumi. Jaunajos noteikumos ir noteikta detalizēta notiesāto personu iesniegumu reģistrēšanas kārtība, iesnieguma nodošanas kārtība, amatpersonu rīcība, sagatavojot informāciju komisijas sēdei, kā arī komisijas sēdes sagatavošanas un norises kārtība. Noteikumos skaidri noteikti kritēriji administratīvās komisijas lēmumu pieņemšanai gan gadījumos, kad notiesātais lūdz lemt par ierosinājuma nosūtīšanai tiesai par iespējamu atbrīvošanu no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa un par notiesātajam noteiktā soda izpildes režīma mīkstināšanu, kā arī gadījumos, kad lemjams jautājums par soda izciešanas režīma pastiprināšanu. Komisijas darbību nodrošinās komisijas sekretārs, kas būs brīvības atņemšanas iestādes tās struktūrvienības amatpersona, kas atbild par ieslodzīto uzskaiti. Noteikumu projekta izstrādes gaitā sadaļa par kritērijiem administratīvās komisijas lēmumu pieņemšanai tika izmēģināta arī praksē pilotprojekta veidā. Izmēģinājums notika piecās ieslodzījuma vietās, lai aptvertu visus soda izpildes režīmus. Izmēģinājums pierādīja, ka lēmumu pieņemšanas kritēriji katrā ieslodzījuma vietā ir atšķirīgi. Ar pilnu noteikumu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.