Šodien, 14.aprīlī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Komerclikumā, Kooperatīvo sabiedrību likumā un Latvijas Sodu izpildes kodeksā. Grozījumi izstrādāti ar mērķi sakārtot komerctiesisko vidi. Grozījumi Komerclikumā un Kooperatīvo sabiedrību likumā noteic saturu aizliegumam uz noteikta vai visu veidu komercdarbību un aizliegumam ieņemt amatus komercsabiedrības pārvaldes institūcijas. Minētie aizliegumi personai var tikt piemēroti saskaņā ar Krimināllikuma un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa regulējumu. Aizliegums uz visa veida komercdarbību ne tikai liedz ieņemt amatus komercsabiedrības pārvaldes institūcijās, bet arī liedz dibināt jaunas komercsabiedrības. Savukārt aizliegums uz noteikta veida komercdarbību neliedz personai ieņemt konkrētu statusu komercsabiedrībā, taču ierobežo, attiecīgās personas pārstāvēttiesības un lemttiesības jautājumos, kas saistīti ar attiecīgā veida komercdarbību. Papildus jau minētajiem likumprojektiem tuvākajā laikā plānots Valsts sekretāru sanāksmē izsludināt grozījumus likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, kas noteiks Uzņēmumu reģistra rīcību gadījumā, ja personai piemērots kāds no ierobežojumiem attiecībā uz komercdarbību. Paredzēts, ka gadījumā, ja persona, kurai piemērots aizliegums uz noteikta veida komercdarbību vai aizliegums ieņemt amatus komercsabiedrības pārvaldes institūcijās, jau ir reģistrēta komercreģistrā vai uzņēmumu reģistra žurnālā, tad attiecīgā persona tiks izslēgta no šā reģistra. Savukārt gadījumā, ja personai piemērots attiecīgs tiesību ierobežojums un tā nav reģistrēta nedz komercreģistrā, nedz uzņēmumu reģistra žurnālā, tad Uzņēmumu reģistrs atliks vai atteiks ieraksta izdarīšanu attiecīgajā reģistrā. Grozījumi Komerclikumā paredz arī papildināt regulējumu kapitālsabiedrības darbības izbeigšanai, pamatojoties uz tiesas nolēmumu. Paredzēts, ka tiesības celt prasību tiesā par kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu tiks piešķirtas arī trešajām personām, kuru likumiskās intereses ir aizskartas. Minētās trešo personu tiesības tiks attiecinātas uz gadījumu, ja kapitālsabiedrības valdei ilgāk par trim mēnešiem nav pārstāvības tiesību vai ja sabiedrība Uzņēmumu reģistram nav iesniegusi likumā noteiktās ziņas vai dokumentus. Tāpat likumprojekts noteic, ka gadījumā, ja kapitālsabiedrības darbība tiek izbeigta uz tiesas nolēmuma pamata, likvidators tiek iecelts, pamatojoties uz ieinteresētās personas, piemēram, dalībnieka vai kreditora, pieteikuma pamata. Ja neviena ieinteresētā persona nepieteiks kandidātu likvidatora amatam, kapitālsabiedrība tiks izslēgta no komercreģistra bez likvidācijas veikšanas. Tādējādi, „tukšie” un neaktīvie komersanti tiks izslēgti no komercreģistra vienkāršotā procedūrā, paaugstinot komerctiesiskās vides drošību un stabilitāti. Ar grozījumu projektiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv