Šodien Ministru kabinets pieņēma kārtību, kādā Valsts probācijas dienests (turpmāk – VPD) organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi. Noteikumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) un VPD speciālisti. Kā teikts anotācijā, spēkā esošajos noteikumos konstatētas vairākas nepilnības, tādēļ izstrādāta jauna kārtība. Tajā noteiks informācijas apjomu dokumentiem piespiedu darba organizēšanas jomā, detalizētu amatpersonas rīcību, organizējot piespiedu darbu, darba grafika sastādīšanas un izpildes kontroles kārtību, amatpersonas rīcību, ja probācijas klients nepilda pienākumus vai pārkāpj nosacījumus u.c. Noteikumu projekts paredz, ka amatpersonai piespiedu darba izpildes organizēšana būs jānorāda gan probācijas klienta lietā, gan VPD datubāzē „PLUS”. Pašlaik spēkā esošajā kārtībā nav iekļauti kritēriji, kas jāņem vērā, norīkojot probācijas klientu veikt piespiedu darbu pie konkrēta darba devēja. Praksē konstatēts, ka, neizvēloties piemērotu darba devēju, var rasties, labvēlīga vide jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanai. Turpmāk amatpersona, izvēloties darba devēju, ņems vērā probācijas klienta sodāmību, izglītību, veselības stāvokli un prasmes, jo būtiski ir norīkot probācijas klientu veikt piespiedu darbu atbilstoši savām prasmēm un ņemot vērā izdarīto noziedzīgo nodarījuma raksturu. Īpaši piespiedu darba norīkošanā tiks izvērtēti tie probācijas klienti, kuri veikuši noziedzīgu nodarījumu pret tikumību un dzimumneaizskaramību. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē darba tiesību jomu, tiks noteikts darba laika ilgums vienā dienā un nedēļā, ņemot vērā to, vai probācijas klients strādā, vai mācās. Pieņemot noteikumus, tiks panākta kvalitatīvāka piespiedu darba izpildes organizēšana, kā arī nodrošināta vienota piespiedu darba izpildes organizēšanas sistēma visā Latvijā. Ar pilnu noteikumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.