Šodien Ministru kabinets pieņēma grozījumus noteikumos par tiesu informācijas publicēšanu Latvijas tiesu portālā un tiesu nolēmumu apstrādi. Grozījumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Kā teikts projekta anotācijā, minētajos noteikumos paredzēts, kādas darbības nepieciešams veikt, sagatavojot tiesas nolēmumu publicēšanai Latvijas tiesu portālā www.tiesas.lv. Piemērojot kārtību praksē, konstatētas vairākas nepilnības. Proti, apstrādājot tiesu nolēmumus, to saturs dažreiz kļūst nesaprotams. Piemēram, pašlaik  personas vārdu un uzvārdu aizstāj ar iniciāli. Līdz ar to gadījumos, kad tiesas nolēmumā minēto personu vārdu vai uzvārdu iniciāļi sakrīt, tiesas nolēmuma teksts pēc tā apstrādes kļūst neskaidrs, jo nav iespējams atšķirt tiesas nolēmumā minētās personas. Pēc grozījumu stāšanās spēkā personas vārdu un uzvārdu aizstās ar brīvi izvēlētu latviešu alfabēta lielo burtu. Pašlaik noteikts, ka spriedumu anonimizēšanas laikā tekstā tiek aizklāts personas vārds un uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, nekustamā īpašuma adrese un kadastra numurs, kā arī automašīnas valsts reģistrācijas numurs. Turpmāk būs arī noteikts, ka nolēmumos, kas satur citus fizisku personu identificējošus datus, šos datus dzēsīs, aizstājot ar attiecīgu norādi. Noteikumos regulēts, ka Tieslietu ministrija sagatavo Tiesu informatīvajā sistēmā ievietotā sprieduma tekstu publicēšanai tiesu portālā un nodrošina tiesu spriedumu pieejamību tiesu portālā. Taču, lai optimizētu tiesu spriedumu publicēšanu tiesu portālā, šī funkcija tiks nodota Tiesu administrācijai. Ar grozījumu projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv