Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja virkni grozījumu zvērinātu notāru eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes kārtībā. Tos izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti un pārstāvji no Latvijas Zvērinātu notāru padomes. Ar jaunajiem noteikumiem plāno mainīt secību un kārtību, kādā kārtojams eksāmens vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaude. Proti, eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes trešā daļa turpmāk noteikta par eksāmena vai kvalifikācijas pārbaudes pirmo daļu, tādējādi pie praktisko iemaņu un teorētisko zināšanu pārbaudes pielaižot tikai tos pretendentus vai zvērinātus notārus, kuru personība atzīta par piemērotu zvērināta notāra amatam. Tāpat tiks uzlabota vērtēšanas kārtība eksāmena vai kvalifikācijas pārbaudes trešajai daļai un noteikts, ka tie nebūs nokārtoti, ja vismaz trīs komisijas locekļi vismaz divus jautājumus ir novērtējuši ar vienu vai divām ballēm. Tāpat noteikumu projektā ietverts arī jauns regulējums attiecībā uz vērtēšanas sistēmu, kura nodrošinās kvalificētāku speciālistu uzņemšanu zvērināta notāra amatā. Ar grozījumiem paredz, ka aritmētisko rezultātu neapaļos, ja iegūtais rezultāts nesasniegs trīs balles. Grozījumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijām, kā arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam un Valsts kancelejai. Grozījumi vēl jāakceptē valdībā. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv