Informācija presei
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva paliek nemainīga
Šodien, 5. novembrī, valdība atbalstīja, ka uzņēmējdarbības riska valsts nodeva (URVN) 2014. gadā paliek esošajā līmenī, proti, 0.25 lati jeb 0.36 eiro mēnesī, ko aprēķina par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības. Lai nodrošinātu atlikuma uzkrājuma veidošanos garantiju fondā, URVN ieņēmumus, kas iekasēti vairāk par plānoto tiks ieskaitīti darbinieku prasījumu garantiju fonda kontā. Tāpat Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru, kā arī darbinieku prasījumu garantiju fondā un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai ieskaitāmās nodevas daļu 2014.gadā” reglamentē uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru, tās maksāšanas kārtību, darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļos un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai ieskaitāmās nodevas daļu 2014.gadā. URVN Latvijā ieviesta no 2003. gada, lai nodrošinātu darbinieku prasījumu apmierināšanu no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem darba devēja maksātnespējas gadījumā. Ar noteikumu projekta tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.                Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: Sigita.Vasiljeva@tm.gov.lv