Informācija presei
Uzņēmējus izglītos par ārpustiesas parādu restrukturizāciju
Trešdien, 2. decembrī, Tieslietu ministrija un valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” sadarbībā ar Pasaules banku organizē starptautisku semināru par ārpustiesas parādu restrukturizāciju. Pasākuma mērķis ir veicināt jauno ārpustiesas parādu restrukturizācijas vadlīniju piemērošanu un informēt semināra dalībniekus par praktiskiem  restrukturizācijas piemērošanas aspektiem. Seminārā tiks aplūkotas galvenās korporatīvo parādu restrukturizācijas vadlīnijas un  maksātnespējas procesa regulējums Latvijā. Semināra kopā tiks pulcēti vadošie starptautiskie eksperti, lai dalītos zināšanās par ārpustiesas restrukturizācijas procesu un pieredzē par labākajiem nozares piemēriem. Interesentiem būs iespēja apspriest valsts lomu parādu piedziņas procesā, stimulējot ārpustiesas restrukturizācijas izmantošanu. Piemēram, pirmajā dienas daļā tiks aplūkots jautājums par maksātspējas atgūšanu, izmantojot ārpustiesas restrukturizācijas metodes. Tā ietvers arī diskusiju par starptautiskās pieredzes nozīmīgumu Latvijas gadījumā un mazo un vidējo uzņēmumu īpašajām vajadzībām. Tāpat tiks diskutēts arī par maksātnespējas procesa administratora lomu ārpustiesas parādu restrukturizācijas procesā. Ar ārpustiesas parādu restrukturizācijas vadlīnijām ikviens interesents var iepazīties Tieslietu ministrijas mājas lapā sadaļā „Metodiskie ieteikumi” Savukārt semināra otrajā daļā ar praktiskas nodarbības palīdzību plānots apskatīt Latvijas ārpustiesas parādu restrukturizācijas vadlīniju piemērošanas iespējas, lai dalībnieki gūtu izpratni par procesa vadīšanu un ieguvumiem, izmantojot šo mehānismu. Tāpat tiks aplūkota tiesas un valsts loma, stimulējot ārpustiesas restrukturizācijas izmantošanu. Uz semināru aicināti pārstāvji no bankām, starptautiskām finanšu organizācijām, valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, kuras pārstāv uzņēmējus, kā arī dažādu uzņēmumu pārstāvji.  Pasākums norisināsies angļu valodā ar tulkojumu latviski. Seminārs notiks viesnīcā „Hotel de Rome”, tā sākums plkst.9.00. Ar semināra programmu var iepazīties šeit. Uzmanību! Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, mediju pārstāvjus, kas vēlas apmeklēt pasākumu, lūdzam pieteikties Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļā.