Informācija presei
Ceturtdien, 11. martā, Uzņēmumu reģistra Konsultatīvās padomes locekļi un tieslietu ministrs Mareks Segliņš pārrunās atbalsta palielināšanu uzņēmējiem krīzes apstākļos. Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs Ringolds Balodis sniegs pārskatu par Uzņēmumu reģistra darbību un šī gada galvenajām aktualitātēm. Sēdē paredzēts apspriest jautājumus par uzņēmumiem ar vienu latu pamatkapitālu, par informācijas apmaiņu ar kredītiestādēm, par Uzņēmumu reģistra kompetenci nosaukumu pārbaudē un citām izmaiņām normatīvajos aktos. Kopumā tiks izskatīti 13 jautājumi, ko iesūtījuši padomes locekļi, tostarp, Latvijas Komercbanku, Latvijas tirgotāju, Latvijas sertificēto maksātnespējas procesa administratoru un Latvijas Patentpilnvaroto asociācija un Ārvalstu investoru padome Latvijā. Balstoties uz labas pārvaldības principu un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likumu, padomes mērķis ir sekmēt Uzņēmumu reģistra funkciju attīstību un sniegt teorētisku atbalstu tiesību piemērošanas jautājumos. Lai veicinātu dialogu starp valsts pārvaldi un sabiedrību, padome apvieno sabiedriskās organizācijas un ekspertus, kuru zināšanas, darbības joma un pieredze palīdz efektīvāk īstenot Uzņēmumu reģistra noteiktās funkcijas un uzdevumus. Konsultatīvās padomes sēdes sākums plkst. 15.00 Uzņēmumu reģistrā, Pērses ielā 2, 2. stāva konferenču zālē (ieeja caur klientu zāli). Aicināti piedalīties arī mediju pārstāvji. Informāciju sagatavoja Uzņēmumu reģistrs Kontaktpersona Līga Brice tālr. 67031827 TM Sabiedrisko attiecību nodaļa Tālr. 67036712 e-pasts: prese.tm@tm.gov.lv