Šodien, 2.augustā, Ministru kabinets atbalstīja Uzņēmumu reģistra (UR) informācijas atkalizmantošanas noteikumus un grozījumus noteikumos par UR sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kas ļaus nodot UR reģistros uzkrāto informāciju atkalizmantošanai un izsniegt par to licenci. Jaunā kārtība noteiks vienādus noteikumus jebkurai trešajai personai elektroniski saņemt UR reģistros uzkrāto informāciju. Persona, kas vēlēsies saņemt licenci par informācijas atkalizmatošanu, aizpildīs un iesniegs Ministru kabineta apstiprinātu pieprasījuma formu un slēgs standarta līgumu ar UR. Līgumā ietvers pušu tiesības un pienākumus, nodotās informācijas izmantošanas un licences atņemšanas noteikumus. Standarta līguma formu UR publicēs savā mājas lapā. Noteikumi paredz arī informācijas nodošanas veidu un formātu. Informāciju sagatavos UR, bet pieteicējam pieteikumā būs jānorāda tiešsaistes adrese, uz kuru tas vēlas saņemt informāciju. Tāpat ir noteikti stingri licences izsniegšanas noteikumi. Licenci izsniegs uz vienu gadu, un saskaņā ar UR maksas pakalpojumu noteikumiem pretendentam būs jāsamaksā vismaz par vienu licences darbības ceturksni. UR pieņems lēmumu par līguma slēgšanu piecu darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža.  Šonedēļ, 7.augustā, beidzas pašreizējais Tieslietu ministrijas un SIA „Lursoft” līgums, kur „Lursoft” apmaiņā pret UR informācijas sistēmas licenci bija tiesības uzkrāt valsts reģistra informāciju un to izmantot komercijai. Līdz šim līguma noteikumi radīja šaubas par atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu prasībām.  Jāatgādina, ka 2010. gada 2.decembrī, UR noslēdza līgumu ar pilnsabiedrību „LURSOFT IS” par jaunas informācijas sistēmas izstrādi, kas piederēs valstij un nodrošinās UR deleģēto funkciju izpildi no šī gada 8.augusta. Ar noteikumiem var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas www.flickr.com/photos/tieslietas/