Informācija presei
Uzsāktas sarunas par datu regulas pieņemšanu
Šī gada 24.jūnijā Eiropas Parlamentā notika pirmais trialogs par Vispārējo datu aizsardzības regulu. Trialogs jeb pirmās trīspusējas sarunas starp ES Padomi, Eiropas Parlamentu un Eiropas Komisiju uzsākts, lai ieviestu un pieņemtu minēto regulu. Latvijas prezidentūru ES Padomē sarunās pārstāvēja tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs. Kā norādīja ministrs Dzintars Rasnačs: „Tā kā Latvijas prezidentūras laikā šim jautājumam esam veltījuši daudz darba un devuši lielu ieguldījumu, esmu gandarīts, ka vēl šajā pusgadā izdevās uzsākt arī trialogu ar Eiropas Parlamentu. Tāpat es patiesi ceru, kas spēsim panākt vienošanos par regulu tuvākajos mēnešos, jo tas dotu pamatu gan Eiropas Savienības pilsoņu spēcīgākai datu aizsardzībai, gan veicinātu uzņēmēju iespējas attīstīt inovatīvus digitālos pakalpojumus. Vēlos uzsvērt, ka pēc reformas pieņemšanas dalībvalstu datu aizsardzības iestādēm būs jāsagatavojas darbam ar regulu un jāapgūst jauninājumi, kas tiks ieviesti darbā.” Sarunu laikā visas iesaistītās puses pauda stingru politisko nostāju un apņemšanos pieņemt regulu jau šī gada beigās. Trialoga laikā tās vienojās par turpmāko sarunu plānu. Kā iepriekš ziņots, 2015.gada 15.jūnijā Luksemburgā ES Tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmes laikā ES Padomi vienojās par vispārēju pieeju attiecībā uz vispārējo datu aizsardzības regulu. Vispārējā pieeja nozīmē, ka Padome ir noslēgusi politisku vienošanos, uz kuras pamata tagad tā var uzsākt pārrunas ar Eiropas Parlamentu ar mērķi panākt vispārēju vienošanos par jauniem ES datu aizsardzības noteikumiem. Trialogā piedalījās arī Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jurova, Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas priekšsēdētājs Klauds Moraess, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas pārstāvis Jans Filips Albrehts un Luksemburgas tieslietu ministrs Felikss Brass. Mediju kontaktiem:   Laura Majevska, nozares komunikācijas eksperte Tieslietu ministrija Tālr.: 67036738; 28363725 E-pasts: laura.majevska@tm.gov.lv Twitter: @Tieslietas