2010. gada 1. jūlijā Tieslietu ministrija (turpmāk – TM) uzsākusi Eiropas Sociālā fonda projekta „CAF ieviešana Tieslietu ministrijā” (turpmāk - projekts) īstenošanu. Projekta mērķis ir veikt TM darbības pašnovērtējumu atbilstoši CAF (Common Assessment Framework – publiskā sektora kopējais novērtēšanas ietvars) metodei, izstrādāt konkrētu uzlabojumu pasākumu priekšlikumus, kas ar vadības lēmumu tiks iekļauti TM vadības dokumentos, ar mērķi nodrošināt nepārtrauktu un mērķtiecīgu TM darbības kvalitātes uzlabošanu atbilstoši vispārējiem kvalitātes vadības principiem. Projekta īstenošanas periods ir no 2010. gada 1. jūlija līdz 2011. gada 31. decembrim. Šajā laikā plānots veikt TM darbības pašnovērtējumu atbilstoši CAF modelim, izstrādāt no pašnovērtējuma rezultātiem izrietošus uzlabojumu pasākumus, kā arī veikt CAF pašnovērtējuma veikšanā iesaistīto personu apmācību par CAF principiem un metodiku. Rezultātā tiks izstrādāts uzlabojumu pasākumu plāns, lai pilnveidotu TM darbu. 85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. Ieguldījums Jūsu nākotnē!      Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv