Informācija presei
Vācija apbrīno Latviju par tās veikumu prezidentūras laikā
2015.gada 16.oktobrī Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs iepazīšanās vizītē tikās ar Vācijas vēstnieku Latvijā Rolfu Šuti (Rolf Schütte). Sanāksmes dalībnieki pārrunāja Latvijas veiksmīgo virzību, lai iestātos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) un maksātnespējas jomas pilnveidošanas būtiskākos aspektus investīciju vides attīstīšanas kontekstā. Rolfs Šute pauda, ka Vācija apbrīno Latvijas veiksmīgi aizvadīto prezidentūru un uzskata, ka Latvija meistarīgi izpildīja tās pienākumus visos līmeņos.  Tieslietu ministrs atzinīgi novērtēja Vācijas pienesumu Datu aizsardzības regulas virzībā, it īpaši Vācijas Iekšlietu ministrijas ieguldījumu, lai regula, par ko iepriekš nebija izdevies vienoties sešu prezidentūru laikā, tiktu pieņemta. Vācijas vēstnieks atzinīgi novērtēja Latvijas administratīvo tiesu darbu, savukārt sarunā par investīciju vides attīstīšanu uzsvēra maksātnespējas jomas sakārtošanas nozīmīgumu un tiesu lomu. Dzintars Rasnačs atzina, ka maksātnespējas jomas pilnveidošana ir viena no Tieslietu ministrijas prioritātēm, un pašlaik turpinās darbs pie vairāku reformu iedzīvināšanas, tostarp izsoļu reiderisma novēršanas, administratora profesijas pārveides, praksē konstatēto nepilnību Maksātnespējas likuma piemērošanā novēršanas u.c. Attiecībā uz tiesnešu atbildību maksātnespējas lietās, ministrs pauda, ka pašreiz ir ierosinātas vairākas disciplinārlietas pret tiesnešiem, kuri maksātnespējas lietu izskatīšanā ir rīkojušies negodprātīgi. Viens no priekšlikumiem varētu būt nākotnē šādus negodprātīgus tienešus atstādināt no maksātnespējas lietu izskatīšanas pat uz vairākiem gadiem. Tieslietu ministrs uzsvēra esošā Maksātnespējas likuma augsto kvalitāti, kas salīdzinoši ar citām Eiropas Savienības valstīm ir virs vidējā līmeņa. Vienlaikus ministrs uzsvēra, ka, lai cik kvalitatīvi būtu likumi, ja tie tiek negodprātīgi izmantoti, ir jāvēršas pret atbildīgajām personām.   Sarunas laikā Dzintars Rasnačs uzsvēra jautājuma par Latvijas virzību uz OECD nozīmīgumu, ņemot vērā to, ka esam ceļā uz iestāšanos organizācijā jau kopš 1996.gada. Ministrs atskatījās uz 13.oktobrī  Parīzē notikušo Pretkukuļošanas darba grupas sanāksmi, kurā izskatīja otro novērtējuma ziņojumu par Latvijas gatavību iestāties OECD un atzinīgi novērtēja visu iesaistīto Latvijas augsta līmeņa ekspertu paveikto. Dzintars Rasnačs atzīmēja, ka Latvija ļoti novērtēs Vācijas atbalstu turpmākajā virzībā, lai iestātos OECD.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv