Informācija presei
Valdība apstiprina Gunas Paideres kandidatūru UR galvenā valsts notāra amatam
Lai nodrošinātu Uzņēmumu reģistra uzdevumu efektīvu un pienācīgu izpildi, šodien tieslietu ministrs Jānis Bordāns izvirzīja apstiprināšanai Ministru kabinetā Gunas Paideres kandidatūru pārcelšanai no Uzņēmumu reģistra (UR) galvenā valsts notāra vietnieka funkciju jautājumos amata UR galvenā valsts notāra amatā. Šodien valdība apstiprināja tieslietu ministra izvirzīto kandidatūru.
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns ir gandarīts, ka Uzņēmumu reģistra galveno valsts notāru ir izdevies atrast pašā iestādē: „Gunas Paideres pieredze un kompetence spēs nodrošināt iestādes darba nepārtrauktību un tā kvalitatīvu attīstību sabiedrības interesēs. Esmu pārliecināts, ka G.Paidere ir piemērota kandidatūra, kas Uzņēmuma reģistru veidos kā mūsdienīgu iestādi, godprātīgi pildot galvenā valsts notāra amata pienākumus un nepieļaujot formālu pieeju darbam. Tas palīdzēs mūsu uzņēmējiem izveidot savu uzņēmējdarbību uz drošiem pamatiem.”
UR galvenā valsts notāra pienākumus Guna Paidere sāks pildīt ar š.g.1. augustu. Valsts civildienesta likums nosaka, ka tieslietu ministrs pēc izvirzītās kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā ieceļ amatā padotības iestādes vadītāju termiņā uz pieciem gadiem. Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra amats ir vakants kopš 2013.gada 11. maija. Savu karjeru UR Guna Paidere uzsāka 2007. gadā kā juriskonsulte Tiesību piemērošanas nodaļā. Jau pēc gada viņa pildīja Tiesību aktu nodaļas vadītājas pienākumus un 2009. gadā kļuva par Juridiskās nodaļas vadītājas vietnieci. Savukārt kopš 2010. gada G. Paidere ieņēma UR galvenā valsts notāra vietnieces funkciju jautājumos amatu. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas Latvijas Republikas teritorijā reģistrē uzņēmumus, komersantus, to filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos un veic citas likumdošanas aktos paredzētās darbības. Uzņēmumu reģistrs reģistrē arī masu informācijas līdzekļus, biedrības un nodibinājumus, komercķīlas, izšķirošās ietekmes, laulību un publiskās un privātās partnerības līgumus, politiskās partijas, šķīrējtiesas, arodbiedrības, reliģiskās organizācijas un to iestādes, kā arī maksātnespējas procesus. Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv