Informācija presei Jaunumi
fdsvs

Otrdien, 6. jūnijā,  Ministru kabinets apstiprināja Tieslietu ministrijas izstrādāto Resocializācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas plānu 2022.-2024.gadam (turpmāk – Plāns). Ar Plānā ietvertajiem pasākumiem tiks mazināti noziedzīgās uzvedības riski ieslodzītajiem un probācijas klientiem soda izpildes laikā, kā arī radīti priekšnoteikumi personas veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā pēc soda izpildes beigām, t.sk. aktīvai līdzdalībai sabiedrības procesos (arī nodarbinātības jomā).

Resocializācijas politikas īstenošanā vadošā loma noteikta Ieslodzījuma vietu pārvaldei un Valsts probācijas dienestam, tāpat Plāna ietvaros paredzēti arī  pasākumi sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām un citu institūciju pārstāvjiem, lai  veicinātu resocializācijas mērķu sasniegšanu.

Valdībā apstiprinātais Plāns paredz līdz nākamā gada beigām  attīstīt ieslodzījuma vietu infrastruktūru, piemēram, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra būvniecības pabeigšanu un darbības uzsākšanu. Mācību centrs sniegs iespējas korekcijas dienestu personālam pilnveidot savas kompetences, un nodrošināt veiksmīgāku ieslodzīto un probācijas klientu un sabiedrības mijiedarbību.

Vērtējot pašreizējo situāciju, svarīgi stiprināt ieslodzīto ģimenes saites, ieslodzītos plānots izglītot par ģimenes vērtībām un vecāku lomu bērna dzīvē, par vecāku prasmēm, par bērnu audzināšanu bez vardarbīgām audzināšanas metodēm. Tāpat tiks īstenoti profesionālās kvalifikācijas pilnveides pasākumi ieslodzītajiem, tādejādi palielinot viņu konkurētspēju darba tirgū – valsts valodas apguve, darba prasmju programmas.

Arī turpmāk tiks atbalstīta brīvprātīgo un līdzgaitnieku darbība korekcijas dienestos un tiks organizētas ar to saistītās apmācības.  

Plāna ietvaros plānots arī veikt pētījumus un izvērtējumus par esošo resocializācijas programmu efektivitāti, kā arī tiks pētīta citu valstu labā prakse, pielāgojot resocializācijas programmas probācijas klientu individuālajām vajadzībām.

Plāns izstrādāts, izpildot Ministru kabineta 2022. gada 13. jūnija rīkojuma Nr. 413 “Par Resocializācijas politikas pamatnostādnēm 2022.–2027. gadam” trešo punktu, tas pieejams Tiesību aktu projektu portālā.