Otrdien, 27.decembrī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumus, kuros ir ietverti risinājumi zemes kadastrālajā uzmērīšanā konstatēto problēmu novēršanai. Noteikumi nosaka kārtību, kādā mērnieks saņem informāciju zemes kadastrālajai uzmērīšanai no Valsts zemes dienesta (VZD) uzturētās Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, paredzot iespēju mērniekam saņemt informāciju VZD mājaslapā. Vienlaikus ar informāciju zemes kadastrālai uzmērīšanai mērnieks saņems zemes kadastrālās uzmērīšanas arhīva dokumentus. Šāda VZD sniegtā informācija ir maksas pakalpojums. Tāpat mērnieks varēs izpildīt atsevišķas kadastrālās uzmērīšanas darbības – robežas izvērtēšanu un atjaunošanu, situācijas vai apgrūtinājuma plāna izgatavošanu, aktualizējot informāciju par situāciju vai apgrūtinājumiem, noteikumu projektā paredzētos gadījumos. Kārtība paredz, ka daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekus, kuriem pieder arī zemes domājamā daļa un dzīvokļu skaits vienā zemes vienībā pārsniedz desmit, mērnieks varēs uzaicināt ar paziņojumu, izliekot to redzamā vietā pie dzīvojamās mājas ieejas durvīm vai ziņojumiem paredzētajā vietā. Tāpat kārtība nosaka darba rūpīgākai veikšanai pirms robežu apsekošanas, atjaunošanas un noteikšanas paredzēt tās priekšizpēti, kā arī procesu, kādā mērnieks risina robežas apsekošanā un atjaunošanā saņemtos iebildumus. Būtiskākais jaunievedums ir noteiktā kārtība, kādā mērnieks varēs risināt zemes vienību robežu neatbilstību. Ja zemes kadastrālajā uzmērīšanā tiks konstatēta divu vai vairāku zemes īpašumu robežu savstarpējā neatbilstība, mērnieks, izvērtējot zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus un konstatējot, kurš no īpašumu zemes robežu plāniem izgatavots neievērojot normatīvo aktu prasības zemes ierādīšanas vai zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā, veiks konstatētās neatbilstības novēršanu, sagatavojot neatbilstības novēršanas aktu. Noteikumu projekts paredz arī precizēt zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas saturu un noteikt, ka zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu VZD iesniedz elektroniskā formā. Pērn Saeima pieņēma likumu „Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā”, kas stājās spēkā pagājušā gada 21.jūlijā. Minētais likums grozīja vairākus ar zemes kadastrālo uzmērīšanu saistītus jautājumus, tostarp izteica jaunā redakcijā MK noteikumus par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu. Minētos noteikumus ir paredzēts izdot no jauna, sadalot tos divos -„Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” un „Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, jo zemes un būves kadastrālā uzmērīšana ir savstarpēji nesaistīti procesi.  Noteikumu projektu var lasīt MK mājas lapā.    Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice[at]tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas www.flickr.com/photos/tieslietas/