Informācija presei Jaunumi

Piektdien, 13. janvārī, Ministru kabinets lēma par valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2023.-2025. gadam, apstiprinot arī Tieslietu ministrijas iesniegtās budžeta prioritātes.

Viena no galvenajām prioritātēm tieslietu jomā ir tiesu darbinieku atalgojuma palielināšana, kam plānoti 4,4 miljoni eiro. Šis finansējums ļaus nodrošināt tiesu darba nepārtrauktību un pieejamību sabiedrībai, radot priekšnosacījumus kompetentam tiesu darbinieku sastāvam, kas var efektīvi un kvalificēti atbalstīt un organizēt tiesnešu darbu.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere izteica gandarījumu, ka koalīcijas partneri atbalstījuši Tieslietu ministrijas prioritātes, jo tiesiskums un tiesu neatkarība ir valsts iekšējās drošības stūrakmeņi. I.Lībiņa-Egnere: "Tiesiskuma stiprināšana ir būtiska iekšējai drošībai, tāpēc, esmu patiesi gandarīta, ka šajā budžetā esam raduši iespēju veikt ieguldījumu zinošos un augsti kvalificētos cilvēkos, kas velta savu darbu tieslietu resoram. Tie ir gan Tieslietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu, gan arī pirmās instances un apgabaltiesu darbinieki."

Uzņēmumu reģistra veiktspējas un informācijas sistēmu uzlabošanai budžeta prioritātēs paredzēti papildu 1,4 miljoni eiro. Lai turpinātu sniegt uzticamus un kvalitatīvus pakalpojumus, kas prasa arvien pieaugošu datu apjoma pārbaudi, jauninājumu ieviešanu, analītisko darbu, iestādei ir nepieciešami papildu resursi, it īpaši kompetentu cilvēkresursu piesaistei un noturēšanai. Šis finansējums ļaus nodrošināt sabiedrības, uzņēmēju, tiesībsargājošo iestāžu un starptautisko organizāciju pieeju kvalitatīviem Uzņēmumu reģistra pakalpojumiem.

Nākamā gada budžeta ietvaros Tieslietu ministrija arī plāno turpināt ieguldījumus pakalpojumu digitalizācijā, lai sabiedrībai nodrošinātu arvien pieejamākus un ātrākus pakalpojumus, gan Uzņēmumu reģistrā, gan Valsts zemes dienestā, gan Tiesu administrācijā. Lai nodrošinātu mūsdienu apstākļiem atbilstošas informācijas tehnoloģijas un kvalitatīvu tiesu klientu apkalpošanu, piešķirts finansējums, lai turpinātu tehniski aprīkot tiesu zāles, pilnveidot informācijas sistēmas un  uzturēt e-lietas platformu.

Tāpat tiek plānots palielināt atlīdzību tieslietu resora darbiniekiem, lai piesaistītu kvalificētus un pieredzējušus speciālistus, mazinot personāla mainību un investīcijas personālvadības procesos. Augsti kvalificēta darba pienākumu veikšana nodrošina atbilstošu normatīvo aktu izstrādi un ieviešanu, kas akūti nepieciešama gan valsts drošībai, gan pielāgojoties mūsdienu mainīgajiem apstākļiem.

Saskaņā ar valdības lemto, lai nodrošinātu, normatīvajos aktos paredzētos pasākumus, prioritāri tiks piešķirti līdzekļi arī:

fin
sc

Kopumā Tieslietu ministrijas prioritārajiem pasākumiem 2023. gadā plānots novirzīt aptuveni 7,9 miljonus eiro un aptuveni 7,8 miljonus eiro neatkarīgo iestāžu prioritārajiem pasākumiem.

Gala lēmums par 2023. gada budžetu un to pavadošajiem likumprojektiem vēl jāpieņem Saeimai.