Informācija presei
Valdība atbalsta Civillikuma ģimenes tiesību modernizāciju
Šodien, 4.februārī, valdība atbalstīja grozījumus Civillikumā, kas attiecas uz ģimenes tiesību regulējumu. Grozījumi ir nepieciešami, lai novērstu praksē konstatētās nepilnības aizbildnības, aizgādnības un saskarsmes tiesību institūtu tiesību regulējumā, kā arī novērstu atsevišķu Civillikuma tiesību normu neatbilstību Bāriņtiesu un Bērnu tiesību aizsardzības likumiem.
„Šos grozījumus kā NA ministre vērtēju ļoti atbildīgi, jo esmu vienmēr piešķīrusi lielu nozīmi ģimenes institūta stiprināšanai, nosakot atbildību ģimenes locekļu vidū – it īpaši attiecībās ar bērnu.  Jaunais regulējums sakārtos attiecības starp valsti, pašvaldību un bāriņtiesām’, pauž tieslietu ministre Baiba Broka.
  Grozījumi paredz modernizēt aizbildnības tiesības, un tie precizēs to personu loku, kas nevar būt par aizbildņiem, kā arī noteiks kārtību, kādā bērna vecāki un citas personas, kam uz to ir tiesības, drīkst tikties ar bērnu trešās personas klātbūtnē un noteikt šīs personas izraudzīšanas kārtību. Tā, piemēram, likumprojekts paredz tiesības tiesai, ja tas nepieciešams, noteikt, ka vecāki ar bērnu drīkst tikties tikai saskarsmes personu klātbūtnē vai bāriņtiesas ieteiktā vietā vai noteiktā laikā kopā ar bērnu ierodoties bāriņtiesā. Savukārt vecākiem par tiesas nolēmuma nepildīšanu lietā, kas izriet no aizgādības vai saskarsmes tiesībām, paredzētas  sekas – tiks vērtēts, vai nav pārtraucamas aizgādības tiesības.       Jaunais regulējums paredz arī to, ka aizbildņa pienākums vairs nebūs sabiedrisks pienākums, no kura neviens nevar atteikties bez likumiska iemesla, kā arī nosaka vairākus ierobežojumus personām, lai varētu kļūt par aizbildni. Grozījumi vēl jāatbalsta Saeimā. Ar pilnu likumprojekta tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Preses sekretāre Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv