Ministru kabinets šodien pieņēma lēmumu par Naturalizācijas pārvaldes priekšnieces Eiženijas Aldermanes atbrīvošanu no amata. Kā teikts Tieslietu ministrijas sagatavotajos dokumentos, 2009. gada 17. jūnijā ministrijā tika saņemts E. Aldermanes iesniegums, kurā lūgts atbrīvot viņu no NP priekšnieces amata pēc pašas vēlēšanās ar 2009. gada 17. jūliju. Valsts civildienesta likums nosaka, ka lēmumu par pārraudzībā esošas iestādes vadītāja atbrīvošanu no amata ministrs pieņem, pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu. E. Aldermane NP vadīja kopš 1994. gada. Ar pilnu rīkojuma tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv