Informācija presei
Valdība atbalsta izmaiņas adopcijas tiesiskajā regulējumā
Šodien, 4.februārī, valdība atbalstīja grozījumus likumā „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību”, kas nepieciešami, lai novērstu praksē konstatētās nepilnības ģimenes tiesību regulējumā. Grozījumi attiecas uz personām, kas adoptētas laika posmā no 1969.gada 1.oktobra līdz 1993.gada 31.augustam un tie paredz tiesības dzimtsarakstu nodaļai pēc adoptētā lūguma grozīt adoptētā dzimšanas vietu un dzimšanas datumu saskaņā ar sākotnējo ierakstu dzimšanas reģistrā, ja adopcija (ar kuru adoptētajam ir mainīta dzimšanas vieta un datums) ir apstiprināta līdz 1993.gada 31.augustam. Esošajā tiesiskajā regulējumā saskaņā ar Civillikuma 172.panta trešo daļu, pēc adoptētāja lūguma tiesa var atļaut mainīt adoptējamā personas kodu, bet vienlaikus ir aizliegts mainīt adoptējamā dzimšanas datumu. Praksē tas nozīmē, ka adoptējamam var mainīt personas koda otro daļu, nevis visu personas kodu. Savukārt atjaunotā Civillikuma Ģimenes tiesību daļa, kas stājās spēkā 1993.gada 1.septembrī, neparedz tiesības mainīt adoptētā dzimšanas datumu vai dzimšanas vietu. Bet, nodrošinot adoptēto personu tiesības uz identitāti, būtu jāparedz iespēju pēc adoptētā lūguma grozīt adoptētā dzimšanas vietu un dzimšanas datumu saskaņā ar sākotnējo ierakstu dzimšanas reģistrā par adoptētā dzimšanas vietu un dzimšanas datumu, ja adopcija apstiprināta līdz 1993.gada 31.augustam. Arī Tiesībsarga birojs iepriekš norādījis, ka esošajā tiesiskajā regulējumā, kas liedz mainīt atpakaļ adoptējamā dzimšanas datumu atbilstoši savai dzimšanas vietai un dzimšanas datumam, kāds tas bija adoptējamam piedzimstot, būtu saskatāms nesamērīgs indivīdu tiesību aizskārums. Tāpat katram indivīdam ir tiesības uz identitāti, līdz ar to normatīvajos aktos jābūt paredzētai iespējai savos dzimšanas reģistros norādīt to dzimšanas vietu un datumu, kāds tas bija piedzimstot. Grozījumi vēl jāapstiprina Saeimā. Ar pilnu likumprojekta tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Preses sekretāre Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv