Ministru kabinets šodien pieņēma lēmumu par Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) ģenerāldirektores Agneses Kveskas atbrīvošanu no amata. Kā teikts Tieslietu ministrijas sagatavotajos dokumentos, 2010. gada 8. martā ministrijā tika saņemts A. Kveskas iesniegums, kurā lūgts atbrīvot viņu no VZD ģenerāldirektores amata pēc pašas vēlēšanās ar 2010. gada 19. martu. Valsts civildienesta likums nosaka, ka lēmumu par pārraudzībā esošas iestādes vadītāja atbrīvošanu no amata ministrs pieņem, pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu. Ar rīkojumu pildīt VZD ģenerāldirektora pienākumus uzdeva Kadastra un reģistru departamenta direktorei Maijai Bērziņai. A. Kveska VZD vadīja kopš 2008. gada 7. jūlija. Ar pilnu rīkojuma tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv