Informācija presei
Valdība atbalsta maksātnespējas administratoru kandidātu ieteikšanas sistēmas reformu
Šodien, 17.decembrī, valdība atbalstīja grozījumus Ministru kabineta noteikumos „Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu”. Grozījumi ir nepieciešami, lai uzlabotu esošās maksātnespējas procesa administratora (turpmāk - administrators) amata pretendenta izvēles un ieteikšanas sistēmas efektivitāti, kā arī nodrošinātu nejaušu administratora amata pretendentu izvēli un ieteikšanu. Noteikumu projekts paredz izveidot vienu administratora amata pretendentu sarakstu, lai tajā iekļautie administratora amata pretendenti ar datorprogrammas palīdzību pēc nejaušības principa tiktu sarindoti nejaušā secībā.
„Viena administratora pretendentu saraksta izveidošana novērsīs situāciju, kad parādnieka juridiskās adreses maiņa pirms maksātnespējas ietekmē piekritību konkrētam administratoru pretendentu sarakstam”, vienotu administratoru sarakstu komentē tieslietu ministrs Jānis Bordāns.
Šobrīd pastāv pieci atsevišķi administratora amata pretendentu saraksti atbilstoši apgabaltiesu darbības teritorijai un jebkuram administratoram ir tiesības izvēlēties, kurā no administratora amata pretendentu sarakstiem iestāties. Administrators vienlaikus var arī atrasties vairākos vai pat visos administratora amata pretendentu sarakstos. Atkarībā no konkrētās apgabaltiesas teritorijā ierosināto maksātnespējas procesu un tiesiskās aizsardzības procesu skaita konkrētā administratora amata pretendentu saraksta kustības ātrums ir ļoti atšķirīgs. Praksē konstatēts, ka vienā birojā strādājoši vai citā veidā saistīti administratori konkrētās apgabaltiesas darbības teritorijas administratoru sarakstā stāv blakus. Līdz ar to veidojas situācija, ka, teorētiski zinot administratora amata pretendentu saraksta kustības ātrumu, jo īpaši gadījumos, kad tas ir neliels, ir iespējams administrēšanai vakantam subjektam iegūt administratora amata pretendentu no konkrēta iepriekš zināma administratoru loka. Ar spēkā esošo tiesisko regulējumu šādu situāciju novērst nebija iespējams. Paredzēts, ka, izveidojot vienu administratora amatu pretendentu sarakstu, tā kustības ātrums palielināsies, nodrošinot iespēju mazāk kā divos mēnešos ikvienam administratoram tikt ieteiktam par administratora amata kandidātu. Savukārt, lai mazinātu vēlmi un iespēju savā starpā saistītiem administratoriem nonākt rindā blakus, kolektīvi izstājoties no rindām un iestājoties atpakaļ, reizi gadā pretendentu saraksts tiks sajaukts, sarindojot tos nejaušā secībā. Tas tiks panākts, izmantojot datorprogrammu un nejaušas izlases principu. Ar pilnu noteikumu projekta tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.   Līva Rancāne Preses sekretāre Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv