Informācija presei
Valdība atbalsta risinājumu piespiedu dalītā īpašuma attiecību izbeigšanai
Šodien, 29. septembrī, valdība akceptēja Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumprojektu. Jaunais likumprojekts piedāvā risinājumu piespiedu dalītā īpašuma attiecību izbeigšanai starp privatizēto daudzdzīvokļu ēku īpašniekiem un zemes īpašniekiem. Likumprojekts nosaka kārtību, kādā atsevišķo zemes un ēkās esošo dzīvokļu īpašumu vietā varētu izveidot vienotu īpašumu, proti, dzīvokļu īpašniekiem paredzēta iespēja par taisnīgu samaksu no zemes īpašniekiem izpirkt zemi, ņemot vērā to, ka privāttiesiskā ceļā izbeigt piespiedu dalītā īpašuma attiecības tieši daudzdzīvokļu ēku gadījumos ir apgrūtināti vai pat neiespējami. Tieslietu ministrijas piedāvātais risinājums paredz, ka:
  1. Vietējā pašvaldība noteiks dzīvojamajai ēkai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu un datus par to nosūtīs Valsts zemes dienestam, kas izveidos izpērkamo zemi, aprēķinās izpērkamās zemes cenu un nosūtīs paziņojumus dzīvojamo ēku un zemes īpašniekiem.
  2. Dzīvokļu īpašnieku kopībai viena gada laikā no minētā paziņojuma saņemšanas jāpieņem lēmumi par zemes izpirkšanu. Lai  izpirkuma tiesības būtu izmantotas “par” jānobalso dzīvokļu īpašniekiem, kam pieder vairāk nekā puse no visiem dzīvokļu īpašumiem.
  3. Līdzekļi izpirkuma cenas samaksai dzīvokļu īpašniekiem jānodrošina pašiem, tomēr likumprojektā paredzēts, ka valsts segs visas administratīvās izmaksas, kas saistītas ar piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību izbeigšanu.
  4. Zvērināts tiesu izpildītājs piedalīsies dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē un nodrošinās dzīvokļu īpašnieku īpašuma tiesību uz izpērkamo zemi nostiprināšanu zemesgrāmatā.
  5. Ja dzīvokļu īpašnieku kopība nepieņems lēmumu par izpirkuma tiesību izmantošanu, turpmākās dzīvokļu īpašnieku un zemes īpašnieka attiecības tiks regulētas atbilstoši šobrīd spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam par zemes piespiedu nomu.
Plānots, ka piedāvātā risinājuma īstenošanu dalītā īpašuma attiecību izbeigšanai varētu uzsākt 2020. gada sākumā. Piedāvātā risinājuma īstenošanai nepieciešamās administratīvās izmaksas, kas tiks segtas no valsts budžeta, sešu gadu laikā būs aptuveni 14 miljoni euro.     Papildu informācija Piespiedu nomas attiecības izveidojušās zemes reformas un privatizācijas procesa īstenošanas rezultātā, kad bijušie zemes īpašnieki vai to mantinieki varēja atjaunot īpašumtiesības arī uz zemi, uz kuras bija jau uzceltas ēkas, kas tika nodotas privatizācijai. Šādā gadījumā dzīvokļu īpašniekiem ir uzlikts pienākums maksāt piespiedu nomas maksu par zemes gabalu, uz kura atrodas ēka. Šobrīd Latvijā ir 3677 daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas uz citai personai piederošas zemes, kas ir aptuveni 10% no visām daudzdzīvokļu ēkām Latvijā.     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv