Informācija presei

Otrdien, 14. janvārī, valdība atbalstīja Ministru kabineta noteikumu projektu “Politiskajām organizācijām (partijām) piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma noteikumi”. Noteikumu projekts paredz pienākumu politiskajai partijai ar piešķirtajiem valsts budžeta finanšu līdzekļiem rīkoties lietderīgi, ar iespējami mazāko finanšu līdzekļu izlietojumu.

Politiskajām partijām piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma mērķus un mērķu grupas nosaka Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums, tādēļ noteikumu projektā pamatā noteikti ierobežojumi, kādiem nolūkiem aizliegts izlietot valsts budžeta finansējumu. Noteikumu projektā paredzētie valsts budžeta izlietojuma ierobežojumi noteikti, ievērojot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja praksi, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta nolēmumus lietās par politiskajām partijām piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu, kā arī politisko partiju un sabiedrisko organizāciju viedokļus.

Noteikumu projekts paredz arī aizliegumu izlietot valsts budžeta finansējumu privātām vajadzībām; vajadzībām, kas nav saistītas ar politisko darbību; dāvanām un ziedojumiem (izņemot suvenīriem ar politiskās partijas un politisko partiju apvienības simboliku); ekskluzīvu vai pārmērīgi dārgu lietu vai pakalpojumu iegādei, izņemot gadījumus, kad politiskā partija var pamatot to objektīvu nepieciešamību politiskās un saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Paredzēti arī ierobežojumi atalgojuma izmaksāšanai valsts amatpersonām no politiskajai partijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem: liegums maksāt atalgojumu valsts augstākajām amatpersonām, pārējām valsts amatpersonām izmaksājamajam atalgojumam nosakot slieksni vienas minimālās mēnešalgas apmērā mēnesī. 

Projektā ietverti arī valsts budžeta finansējuma izlietojuma ierobežojumi politisko partiju reģistrētās un nereģistrētās apvienībās.

Arī turpmāk valsts piešķirto līdzekļu izmantošanas kontroli veiks Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, un politiskajām partijām noteikts pienākums reizi gadā atskaitīties par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.

 

Papildu informācija:

2020. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā, kas paredz palielināt valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām. Grozījumu mērķis ir mazināt politisko partiju atkarību no privātiem ziedotājiem, tādējādi nodrošinot politisko partiju finansiālās darbības atklātumu, likumību un atbilstību parlamentārās demokrātijas sistēmai.

Saskaņā ar likumā noteikto kārtību piešķirto valsts budžeta finansējumu izmaksā divas reizes gadā – līdz 15. janvārim un līdz 15. jūlijam.