Informācija presei
Latvijas Vēstnesis

Otrdien, 18. augustā, Ministru kabinets skatīja informatīvo ziņojumu "Par oficiālās publikācijas un tiesiskā informācijas nodrošināšanas funkciju izpildi". Informatīvais ziņojums nosaka turpmāko rīcību, lai nodrošinātu VSIA "Latvijas Vēstneša" deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi - oficiālās publikācijas nodrošināšanu.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: ""Latvijas Vēstnesis" nodrošina ne tikai likumu publicēšanu, bet arī veicina sabiedrības izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām personu tiesībām un pienākumiem, kā arī uztur Latvijas informatīvās telpas drošībai būtisku kritisko infrastruktūru. Tādēļ stabila finansējuma nodrošināšana “Latvijas Vēstnesim” deleģēto valsts uzdevumu izpildei ir vitāli nepieciešama nacionālās drošības un informatīvās telpas drošības apsvērumu dēļ."

“Latvijas Vēstnesim” tiek noteikts stratēģiskais mērķis – nodrošināt ilgtspējīgas, vispārpieejamas un vienotas platformas darbību, kurā nepastarpināti sniedz sabiedrībai nozīmīgu un kvalitatīvu valsts, pilsonisko un tiesisko informāciju.

Piešķirot patstāvīgu finansējumu VSIA "Latvijas Vēstnesim", tiks nodrošinātas Satversmē garantētās tiesības ikvienam zināt savas tiesības. Visi nacionālie normatīvie akti sabiedrībai (tai skaitā komersantiem) un valsts institūcijām (tai skaitā tiesām) būs pieejami vienuviet un bez maksas (gan spēkā esošās, gan vēsturiskās, gan nākotnes redakcijas), kas būtiski atvieglos gan sabiedrībai savu tiesību un pienākumu apzināšanu, gan arī valsts institūcijām normatīvo aktu piemērošanu un ievērošanas kontroli. Papildus ikvienam oficiālās informācijas sniedzējam nebūtu jāmaksā par nepieciešamību publicēt informāciju, kā arī tiks samazinātas izmaksas dažādām sabiedrības grupām (tai skaitā komersantiem), kuriem normatīvajos aktos ir paredzēts pienākums publicēt informāciju oficiālajā izdevumā. Turklāt panākta vienošanās, ka arī visi pašvaldību saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un sistematizēti portālā likumi.lv.

Arī Latvijas Valsts prezidents Egils Levits ir aicinājis paredzēt valsts budžeta finansējumu Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteikto funkciju veikšanai.

Pieņemot zināšanai minēto informatīvo ziņojumu, jautājumu par VSIA "Latvijas Vēstnesis" deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildei papildus nepieciešamā finansējuma piešķiršanu 2021. gadā un turpmākajos gados 1 391 328 euro apmērā, Ministru kabinetā izskatīs likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem.