Informācija presei Jaunumi
M.Papsujevičs

Otrdien, 21. decembrī, Ministru kabinets atbalstīja Mihaila Papsujeviča pārcelšanu Tieslietu ministrijas valsts sekretāra amatā. Jaunos darba pienākumus M.Papsujevičs sāks pildīt no 2022. gada 1. janvāra.

Līdzšinējā darba pieredze M.Papsujevičam ir cieši saistīta ar tieslietu nozari, vadot Valsts probācijas dienestu jau no 2013. gada. M.Papsujevičs vadījis arī dažādus nacionālā līmeņa projektus probācijas jomā. Tāpat arī M.Papsujevičs laika periodā no 2009. līdz 2014. gadam ir pildījis starptautiskā eksperta pienākumus dažādos projektos kriminālsodu izpildes jomā, sadarbojoties ar ANO Narkotiku un noziedzības novēršanas biroju (UNODC) un organizācijas Penal Reform International Centrālāzijas birojiem.

Strādājot gan nacionālo, gan starptautisko projektu īstenošanā, M. Papsujeviča profesionālā pieredze bija saistīta gan ar administratīvām funkcijām, gan apmācību semināru vadīšanu, eksperta ziņojumu sagatavošanu, uzstāšanos konferencēs, dalību rakstu sagatavošanā, kā arī publisko aktivitāšu plānošanu un īstenošanu dažādu inovāciju ieviešanā.

M.Papsujevičs 2003. gadā ir ieguvis profesionālo maģistra grādu ar jurista kvalifikāciju Latvijas Policijas akadēmijā.

M.Papsujevičs ir vairākkārt apbalvots ar Tieslietu ministrijas apbalvojumiem par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kriminālsodu izpildes sistēmas attīstīšanā.

Līdzšinējais Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs pārcelts no Tieslietu ministrijas valsts sekretāra amata uz Zemkopības ministrijas valsts sekretāra amatu.