Ministru kabinets šodien nolēma Naturalizācijas pārvaldes priekšnieka amatā iecelt līdzšinējo iestādes vadītāja vietnieku, pašlaik priekšnieka pienākumu izpildītāju Ēriku Baranovski. Ē. Baranovskis dzimis 1947. gadā. Kopš 1994. gada viņš strādā Naturalizācijas pārvaldē. Pirms tam strādājis Izglītības un zinātnes ministrijā, Izglītības valsts inspekcijā, Zemkopības ministrijā, kā arī bijis Agrorūpnieciskā kompleksa vadības skolas prorektors un Zaļenieku arodvidusskolas direktors. Naturalizācijas pārvaldes jaunajam priekšniekam ir inženierzinātņu maģistra grāds, ko viņš ieguvis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā. Ē. Baranovskis saņēmis Tieslietu ministrijas I un II pakāpes Atzinības rakstus, kā arī Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi. Kā ziņots iepriekš, līdzšinējā Naturalizācijas pārvaldes priekšniece Eižaenija Aldermane jūnijā iesniedza lūgumu atbrīvot viņu no amata pēc pašas vēlēšanās no šā gada 17. jūlijā. Ar pilnu Ministru kabineta rīkojuma tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.