Otrdien, 31. janvārī, Ministru kabinets (MK) atbalstīja Uzņēmumu reģistra (UR) izstrādātos grozījumus likumā „Par arodbiedrībām”, kas uzlabos arodbiedrību normatīvo regulējumu. Grozījumi noteiks skaidrākas prasības turpmākai arodbiedrību reģistrēšanai, organizatoriskajai struktūrai, darbībai, likvidācijai un reorganizācijai. Izmaiņas nepieciešamas, jo pašreizējais likums ir novecojis, tā normas ir vispārīgas un neskaidras, padarot sarežģītu reģistrācijas procesu UR. Likumprojekts paredz piemērot Biedrību un nodibinājuma likumu jautājumos par arodbiedrību reģistra vešanu, arodbiedrību organizatorisko struktūru, darbību, likvidāciju un reorganizāciju. Tādējādi arodbiedrību reģistra vešanai būs tiesiskais mehānisms, ar kura palīdzību arodbiedrības vieglāk un efektīvāk varēs īstenot savus mērķus. Minētais regulējums juridiski aizsargās ne tikai arodbiedrību, bet arī trešo personu un sabiedrības tiesības un tiesiskās intereses. Jau esošām arodbiedrībām nebūs jāpārreģistrējas, jo izmaiņas nosaka kārtību turpmākai arodbiedrību reģistrēšanai UR pēc jaunā regulējuma stāšanās spēkā. Arodbiedrības reģistrē UR arodbiedrību reģistrā kopš 2000.gada. Pašlaik ir reģistrētas 172 arodbiedrības. Vidēji gadā UR reģistrē 6 jaunas arodbiedrības.  Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice[at]tm.gov.lv   Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv  Twitter: @Tieslietas