Otrdien, 10.janvārī, Ministru kabinets (MK) atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Maksātnespējas likumā (MNL), kas paredz precizēt MNL pārejas noteikumus, nosakot samērīgus termiņus maksātnespējas administratoriem jurista kvalifikācijas iegūšanai. Grozījumi izstrādāti pēc Satversmes tiesas sprieduma par maksātnespējas administratoru izglītības uzsākšanu un iegūšanu.  Likumprojekts paredz, ka maksātnespējas administratoriem jāuzsāk augstākās izglītības tiesību zinātnē iegūšana līdz 2014.gada 1.janvārim, un tā jāiegūst līdz 2022.gada 1.janvārim. Šādi termiņi nodrošina pietiekamu laiku, lai maksātnespējas administratori sagatavotos mācībām. Grozījumi arī nodrošina nepieciešamības gadījumā izmantot studiju pārtraukumu, kā arī izglītības pabeigšanu samērīgā laika periodā. Pašlaik jurista kvalifikāciju var iegūt pēc maģistra studiju beigšanas. Pašreizējie MNL pārejas noteikumi paredz administratoriem, kuriem sertifikāti izsniegti par ne mazāk kā triju gadu praktiskā darba pieredzi uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību pārraudzības institūcijās un izpildinstitūcijās un kuriem sertifikāti izsniegti līdz pagājušā gada 31.oktobrim, bet kuriem nav augstākās izglītības tiesību zinātnē, prasība par izglītību piemērojama no 2017.gada 1.janvāra. Ja administrators nav sācis studijas jurista kvalifikācijas iegūšanai, viņam līdz šī gada 1.janvārim bija tās jāuzsāk un jāiesniedz Latvijas Sertificēto  maksātnespējas procesa administratoru asociācijai izziņu par studiju sākšanu. Satversmes tiesas spriedums noteic, ka augstākās juridiskās izglītības iegūšanas process ir ilgs un var būt saistīts ar būtiskām izmaksām. Personām, kuras darbojas administratora amatā ir vajadzīgs papildu laiks, lai pilnvērtīgi piedalītos studiju procesā un sekmīgi apgūtu nepieciešamos studiju kursus. Pašlaik maksātnespējas reģistrā ir reģistrēti 343 administratori.  Likuma grozījumi vēl jāpieņem Saeimā. Grozījumus var lasīt MK mājas lapā. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice[at]tm.gov.lv   Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv  Twitter: @Tieslietas