Valdība turpinās darbu pie aizlieguma ieviešanas saistībā ar aizsedzoša apģērba nēsāšanu sabiedriskās vietās
Otrdien, 10. novembrī, valdībā slēgtajā sēdē atbalstīja informatīvo ziņojumu par iespēju ieviest aizliegumu sabiedriskās vietās nēsāt seju aizsedzošu apģērbu. Tajā Tieslietu ministrija norādījusi, ka jāveic padziļināta izpēte par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos saistībā ar aizliegumu sabiedriskās vietās nēsāt seju aizsedzošu apģērbu. Informatīvajā ziņojumā minēts, ka ņemot vērā Latvijas normatīvo regulējumu, citu valstu pieredzi ieviešot līdzīgo aizliegumu, kā arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras izvērtējumu, valstij ir tiesības noteikt aizliegumu sabiedriskajās vietās nēsāt seju aizsedzošo apģērbu. Līdz ar to šāds aizliegums var tikt paredzēts arī Latvijas normatīvajos aktos. Tomēr šādam aizliegumam ir jābūt noteiktam likumā pietiekami skaidri un saprotami, jāatbilst specifiskajai valsts situācijai, jābūt vienīgajam līdzeklim, lai sasniegtu likuma mērķi. Tāpat noteikts, ka pirms aizlieguma ieviešanas ir nepieciešama visaptveroša diskusija. Valdības sēdē vienojās, ka Tieslietu ministrija, kopā ar Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju veiks vispusīgu izvērtējumu par minēto aizliegumu, kā arī pēc tam Tieslietu ministrija līdz 2016. gada 1. martam izstrādās nepieciešamos tiesību aktus.       Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv